Online fyraftensmøde

Kom og vær med når vi holder gratis online fyraftensmøde!

Ronny Højgaard Larsen, som flere af jer kender fra bl.a. BKI, vil fange jeres opmærksomhed på en ellers kold og kedelig efterårs mandag.

Ronny er i fuld gang med at udarbejde en undersøgelse med det formål at belyse, hvad der særligt har betydning for brandkadetters trivsel, læring og udvikling i forbindelse med deres deltagelse i et brandkadetkorps.

Første del af undersøgelsen er netop offentliggjort, og det er resultaterne af denne undersøgelse, som Ronny vil snakke med jer om med fokus på ’transfer’:

  • Hvad siger de unge selv, at de får ud af at være brandkadetter
  • De unge overfører det, de lærer som brandkadetter, til andre arenaer i deres liv, men uden at det bliver italesat i korpsene

Hvem kan deltage?
Fyraftensmødet er for alle brandkadetinstruktører, pædagoger, lærere, boligsociale medarbejdere, ssp-medarbejdere, medarbejdere i beredskabet etc. som enten arbejder med/har tilknytning til brandkadetter eller som har en særlig interesse for unges udbytte af at være en del af beredskabet. Er du i tvivl, om det er noget for dig, så ring eller skriv til os på kontakt@uib.dk eller på telefon nr. 6013 5136

Tid og online-sted
Fyraftensmødet afholdes online mandag den 23. november kl. 17-18.

Mødet foregår over Teams, og det er gratis at deltage. 

Det er ikke nødvendigt at have en Teams konto for at deltage. Vi sender en mødeinvitation ud inden mødet med et link, som du deltager via. Hvis du ønsker at deltage via din mobil, så skal du blot hente en app. Dette informerer vi mere om inden mødet.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er onsdag den 18. november.

Ved for få tilmeldinger kan mødet blive aflyst. 

Læs vores Privatlivspolitik her, der beskriver, hvordan vi behandler og opbevarer oplysninger. 

Tilmeld dig her:
OBS: Din tilmelding er bindende, da der dannes diskussionsgrupper på baggrund af deltagerantallet.