Gribskov

I efteråret 2018 blev Gribskov Brandkadetter skudt i gang som et pilotprojekt. Fra september 2019 opstartes det første Brandkadethold som en del af et samarbejde mellem Unge i Beredskabet, Gribskov Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning.

Gribskov Brandkadetter er en mulighed for unge mellem 12-18 år for at indgå i et sundt fællesskab, få kompetencer indenfor brand og redning samt blive robuste borgere, som kan navigere i en krisesituation.

Gribskov Brandkadetter har to faste instruktører tilknyttet og derudover indgår diverse frivillige som supplement i undervisningen i det omfang, det er nødvendigt. Kursets sigte er at give de unge sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og er en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.

Gribskov Brandkadetter oprettes en gang om året og varer fra september til april/maj måned med en ugentlig undervisningsgang, en aktivitetsweekend og en afsluttende opvisning foran familie og venner, hvor der bliver udleveret et diplom for gennemført deltagelse.

Kontakt
Muneeza Rosendahl
Strategi og Koordination, Frederiksborg Brand & Redning
Tlf: 24 99 15 40
Mail: mdyro@fbbr.dk