4 bud på brainstorming

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Kommunikation
Andet
Materialer I skal bruge
Tavle
Post-its
Skriveredskaber
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Afprøv de forskellige former for brainstorming, når kadetterne skal komme på idéer. Find frem de relevante materialer. Sørg for at kadetterne forstår, at idéerne ikke skal bedømmes, mens de genererer idéer – det kommer først helt til slut.
Beskrivelse af aktivitet
Brainstorming (direkte: storme i hjernen) er en meget brugt måde at få nye idéer på. Der findes lige så mange variationer, som der er stjerner, så det er bare om at prøve løs.

Historisk
Udtrykket blev populariseret af Alex Faickney Osborn i 1953 i bogen Applied Imagination. Osborn hævdede, at brainstorming var mere effektiv, end personer der arbejder alene, til at generere idéer.

Osborn undersøgte, hvordan man kunne komme på flere kreative idéer, og han fandt frem til, at to principper bidragede til kreativitet. Disse er "udskudt dom" og "stræben efter kvantitet". Det vil sige, at man gik efter at få masser af idéer og så først senere bedømme deres kvalitet.

Grundprincipper
De fire principper ved brainstorming har til hensigt at reducere de sociale hæmninger blandt gruppens medlemmer, stimulere idégenerering og øge den samlede kreativitet i gruppen.

Princip 1: Fokus på kvantitet
Denne regel er til for at undgå at gruppen for hurtigt lukker sig om en bestemt ide. Antagelsen er, at jo større antallet af genererede ideer er, jo større er chancen for at producere en radikal og effektiv løsning.

Princip 2: Tilbageholdt kritik
I brainstorming bør kritik af idéerne sættes "på pause". I stedet bør deltagerne fokusere på at udvide eller tilføje til ideerne. Ved at vente med kritikken er deltagerne mere tilbøjelige til at komme med usædvanlige ideer.

Princip 3: Velkom usædvanlige ideer
Usædvanlige ideer er en af de store fordele ved brainstorming. De kan genereres ved at se fra nye perspektiver og se bort fra tidligere antagelser. Disse nye "radikale" tanker kan pludselig vise sig at være bedre løsninger.

Princip 4: Kombiner og forbedre idéer
Gode ideer kan kombineres til at danne en enkelt bedre god idé, som foreslået af sloganet "1 + 1 = 3".

Former for brainstorming
For alle brainstorming-teknikker gælder det, at gruppen altid skal starte med at gøre sig målet klart; "hvad er det, vi vil have ud af denne brainstorming?". Der kan være andre rammer fx tiden. Udvælg fx en kadet pr. hold, som har som fornemmeste mål at opnå resultater inden for de aftalte rammer. Du kan læse de fire forskellige bud på brainstorming nedenunder.
Instruktioner du skal give deltagerne
Instruktionerne afhænger alt efter, hvilken type af brainstorming der udvælges. Her præsenteres fire forskellige typer af brainstorming.

Klassisk brainstorming
Ved denne handler det, om at alle giver idéer fra sig. Bedst er det, når det foregår vildt og med hævede stemmer, men dette gør til gengæld dokumentationsarbejdet sværere.

Grundregler: – Ingen kritik – Kvantitet-kvantitet – Jo vildere desto bedre – Byg videre på andres idéer – Alle deltageres bidrag er nyttige og unikke

Mind-maps:
Mindmaps er særligt effektive, hvis man har en masse delområder, som alle skal have afdækket/nedbrudt yderligere. Man starter også her med en problemstilling eller et emne, og udfra dette skrives ord og sætninger, som falder gruppen ind. Der bygges videre på disse ord/sætninger, og på denne måde opbygges et stort net af idéer udsprunget af det oprindelige udgangspunkt.

Post-its:
Post-its er et super planlægningsværktøj – faktisk uundværligt når man først er kommet i gang. Man fastlægger emner for brainstorming, og herefter tildeles alle deltagere et antal post-its og tuscher. Nu skrives idéer ned i stilhed i en kort tid (én idé pr. post-it), og herefter sættes de på en væg eller en tavle – gerne mens de læses op for at inspirere andre til nye idéer.

Herefter kan post-its ordnes efter kategori, udbygges, flyttes o.s.v.

Brainwriting:
Dette er en skriftlig brainstorming og foregår på følgende måde:
– Hver deltager får udleveret en stak post-its
– Man skriver én ide på hver post-it og giver videre til sidemanden til højre. Man taler ikke undervejs.
– Når man modtager et kort, har man tre muligheder:
1.Lad ideen på kortet inspirere dig til en ny idé, og skriv denne på et nyt kort. Begge kort gives videre til højre sidemand.
2. Du kan modificere ideen på kortet, skrive den modificerede idé på et nyt kort, og give begge kort videre til højre sidemand.
3. Hvis du ikke kan finde på nye ideer eller modifikationer, giver du blot kortet videre til sidemanden.

Man fortsætter indtil, tiden er udløbet.
Hvad du skal passe på
Intet