Privatlivspolitik

Denne side informerer dig om vores privatlivspolitik vedrørende indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger. Vi bruger eller deler ikke dine oplysninger med andre end som beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Tilmelding til arrangementer

For instruktører

Når du på vores hjemmeside tilmelder dig vores arrangementer, samtykker du til, at vi må opbevare og behandle dine data og personlige oplysninger såsom navn, telefonnr., e-mail adresse samt andre relevante oplysninger, der er behov for ved tilmelding til det enkelte arrangement. Det kan blandt andet være kompetenceprofil, oversigt over uddannelser, alder, køn, medicinske forhold etc. som benyttes i forbindelse med planlægningen af det enkelte arrangement.

Når du tilmelder dig vores arrangementer samtykker du samtidig til, at du kommer på en invitationsliste ift. fremtidige arrangementer. Ønsker du ikke dette, så skal du kontakte os på kontakt@uib.dk.

Ved deltagelse i vores arrangementer giver du ligeledes tilladelse til, at vi må benytte dine data i forbindelse med rundsending af deltagerlister. Formålet med dette er, at vores arrangementer i høj grad fokuserer på netværksskabelse brandkadet- og ungdomsbrandkorps imellem. I den forbindelse er der behov for, at alle får en deltagerliste.

Vi overdrager i visse tilfælde dine personlige oplysninger til tredjepart, når det er en nødvendighed i forbindelse med afholdelse af et arrangement. Dette kan fx være ved overnatning på hotel, madallergier til en restaurant, oplysninger om særlige vanskeligheder til ekstern underviser etc.

Har du deltaget i arrangement eller undervisning, som er kompetencegivende, eller hvor der udstedes et bevis, sletter vi dine data herunder også billeder og videoer fem år efter indsamling, eller indtil projektet Unge i Beredskabet afsluttes. Dette sker af hensyn til,

  • at mange kontakter os i forhold til at få udstedt et nyt bevis, da de har mistet det oprindelige
  • i dokumentation- statistik- og evalueringsøjemed til de fonde og offentlige instanser, som støtter projektet

Ved deltagelse i vores arrangementer samtykker du til, at vi må benytte billeder og video, hvor du er på til brug for opslag på sociale medier herunder artikler på hjemmesider og nyheder på Facebook samt til rapporter. Billederne og videoerne kan fx være portræt- og situationsbilleder/videoer. Billederne kan ligeledes gives til tredjepart fx lokalavis eller lign, hvis det drejer sig om et særligt arrangement. Billeder, video, artikler m.m. på online medier og sociale medier slettes som udgangspunkt ikke, da spredningen af oplysningerne ikke kan opspores og slettes.

Ønsker du ikke, at vi offentliggør billeder eller videoer, hvor du er på, skal du oplyse om det skriftligt tre hverdage forud for arrangementet på kontakt@uib.dk.

For børn og unge

Deltager et barn eller en ung under 18 år i et af vores arrangementer fx hjælpeinstruktøruddannelsen eller sommertræf, samtykker du som forældre til arrangementet og deraf opbevaring og behandling af dit barns personlige oplysninger gennem det lokale beredskab. Vores privatlivspolitik i forbindelse med arrangementer til børn og unge er derfor også gældende for opbevaring og behandling af børn og unges personlige oplysninger. Formålet med behandlingen af dit barns personoplysninger er at have det rette kendskab til dit barn under arrangementet herunder fx medicinske forhold, alder, køn etc. samt have dit samtykke til dit barns deltagelse i vores aktiviteter.

Vi indsamler og behandler ligeledes kontaktoplysninger på dig som forældre eller værge i forbindelse med aktiviteterne. Formålet med behandlingen af forældres oplysninger er, at vi skal kunne komme i kontakt med barnet eller den unges forældre, såfremt der skulle være behov for det i forbindelse med barnets eller den unges deltagelse i aktiviteterne.

Ved deltagelse i vores arrangementer giver du ligeledes tilladelse til, at vi må videregive dine og dine børns data i forbindelse med rundsending af deltagerlister. Formålet med dette er, at vores arrangementer i høj grad fokuserer på netværksskabelse mellem de unge, samt at der kan ske en koordination af de unges fælles transport til et arrangement. I den forbindelse er der behov for, at alle får en deltagerliste.

Vi overdrager i visse tilfælde dit barns oplysninger til tredjepart, når det er en nødvendighed i forbindelse med afholdelse af et arrangement. Dette kan fx være ved overnatning på et overnatningssted, madallergier til en restaurant eller forplejningsenhed, oplysninger om særlige vanskeligheder til ekstern underviser etc.

Vi opbevarer og behandler dine og dine børns personlige oplysninger fem år efter indsamling, eller indtil projektet Unge i Beredskabet afsluttes. Dette sker af hensyn til at dokumentere og evaluerer projektets indsatser samt føre statistik til de fonde og offentlige instanser, som støtter projektet.

Ved dit barns deltagelse i vores arrangementer samtykker du som forældre til, at vi må benytte billeder og video, hvor dit barn er på til brug for opslag på sociale medier herunder artikler på hjemmesider og nyheder på Facebook samt til rapporter. Billederne og videoerne kan fx være portræt- og situationsbilleder/videoer. Billederne kan ligeledes gives til tredjepart fx lokalavis eller lign, hvis det drejer sig om et særligt arrangement. Billeder, video, artikler m.m. på online medier og sociale medier slettes som udgangspunkt ikke, da spredningen af oplysningerne ikke kan opspores og slettes.

Ønsker du ikke, at vi offentliggør billeder eller videoer, hvor dit barn er på, skal du oplyse om det skriftligt tre hverdage forud for arrangementet på kontakt@uib.dk.

 

Overholdelse af love

Vi udleverer dine personlige oplysninger, hvis det kræves ved lov eller stævning, eller hvis vi mener, at en sådan handling er nødvendig for at overholde loven og rimelige anmodninger for retshåndhævelse eller for at beskytte sikkerheden eller integriteten af vores service.

 

Sikkerhed

Sikkerheden i opbevaring og behandling af dine personlige oplysninger er vigtig for os, men vi gør opmærksom på, at ingen metode til transmission via internettet eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker. Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, så godt som muligt, men kan ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

 

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke drives eller kontrolleres af os. Hvis du klikker på en tredjeparts link, vil du blive omdirigeret til en tredjeparts hjemmeside. Vi anbefaler dig at gennemlæse deres privatlivspolitik. Vi påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitik eller praksis i tredjeparts hjemmesider eller tjenester.

 

Ændringer i vores privatlivspolitik

Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Du rådes derfor til at gennemgå den jævnligt for eventuelle ændringer. Ændringerne træder i kraft, når de er lagt ud på denne hjemmeside.

 

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret om dig eller dit barn, eller ønsker at få dem rettet, fordi de er forkerte, har du ret til dette. Du skal sende en skriftlig meddelelse til kontakt@uib.dk med din henvendelse.

Du har ligeledes ret til at få dine eller dit barns personlige oplysninger slettet. Ønsker du dette, skal du sende en skriftlig meddelelse til kontakt@uib.dk.  Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring og behandling af dine eller dit barns personoplysninger, vil vi foretage en konkret vurdering af, om oplysningerne fortsat kan behandles på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger til ekstern myndighed, kan du fremsende din klage til Datatilsynet.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedr. vores privatlivspolitik, hvis du har nogen spørgsmål.

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og redning. Vi er et inkluderende socialt fællesskab af brandkadet- ungdoms- og juniorbrandkorps på tværs af landet, som tilbyder børn og unge viden, oplevelser og kompetencer indenfor brand og redning. Unge i Beredskabet ser mangfoldighed som en ressource, og her er plads til alle uanset etnicitet, køn, trosretning eller seksuel orientering. Alle skal omgås med respekt, tale pænt til hinanden, respektere hinandens udseende og forskelligheder og være hjælpsomme overfor hinanden.

/Unge i Beredskabet