Uddannelsestrin

Uddannelsestrin for unge

Brandkadet

Du kan blive uddannet brandkadet gennem det lokale korps i beredskabet, hvor du lærer om brand og redning.

UngLeder

Når du er uddannet brandkadet kan du blive indstillet til vores UngLeder uddannelse, hvor du blandt andet lærer om konflikthåndtering, kommunikation og motivation.

Hjælpeinstruktør

Du kan komme på vores hjælpeinstruktøruddannelse, når du har ageret som UngLeder og ønsker at få flere kompetencer i forhold til at undervise andre unge i beredskabsfaglige temaer.

Uddannelsestrin for instruktører

Grunduddannelsen til brandmand

Hvis du skal være instruktør for børn og unge i beredskabet, skal du være grunduddannet brandmand.

Brandkadetinstruktøruddannelsen (BKI)

Som grunduddannet brandmand kan du komme på vores BKI, hvor du vil blive styrket i dit arbejde med børn og unge med værktøjer indenfor pædagogik og læring.

BKI – vedligehold

BKI-vedligehold er en overbygning til BKI’en, og giver dig som BKI-instruktør nye værktøjer og kompetencer blandt andet indenfor konflikthåndtering, samtaleteknik og kropssprog.

Hjælpe-
instruktør

Uddannelsestrin
for unge i beredskabet
og deres instruktører

BKI-
Vedligehold
 
Ungleder
BKI
 
 
 
Brandkadet
Grunduddannelse
til brandmand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stair_fireman