Om Unge i Beredskabet

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og redning. Vi er et inkluderende socialt fællesskab af brandkadet- ungdoms- og juniorbrandkorps på tværs af landet, som tilbyder børn og unge viden, oplevelser og kompetencer indenfor brand og redning. Gennem deres deltagelse i beredskabet, ønsker vi at være med til at ruste og modne børn og unge til livet, både hvad angår uddannelse, job og det at få et godt børne-, ungdoms- og voksenliv.

Danske Beredskaber, Falck og Beredskabsforbundet står bag Unge i Beredskabet med støtte fra Forsvarsministeriet og VELUX FONDEN.

Til korpsene

Projektkontoret for Unge i Beredskabet har særligt fokus på fællesskab og netværksdannelse regionalt og nationalt. Vi er derfor katalysatorer for nationale og regionale aktiviteter såsom sommertræf for alle landets korps, kvartalsvise ERFAmøder for lederne af korpsene og årlige temadage. Vi bistår korpsene med råd og vejledning, både hvad angår at se nye muligheder, støtte op omkring nye tiltag, få overblik over særlige problemstillinger eller få udvikle nyt beredskabsfagligt materiale. Med fem års erfaring fra projekt ’Brandkadetter i Danmark’ og tre års erfaring som projekt Unge i Beredskabet ved vi, hvor vigtigt det er at sikre det høje faglige niveau både for vores unge mennesker og for instruktørerne. Derfor tilbyder vi seks uddannelsestrin til de unge, når de er færdiguddannet brandkadetter og to uddannelsestrin til landets instruktører.

Læs mere om uddannelsestrinene her

Til beredskaber, kommuner og samarbejdspartnere

Vi har mange års erfaring med rådgivning af kommuner, beredskaber og andre lokale samarbejdspartnere om opstart og drift af et lokalt brandkadetkorps – både når det handler om det ønskede mål med etableringen, organisering, økonomi, fastholdelse af de unge og deres udvikling, uddannelsesmaterialer m.m. Vi kan derudover guide jer til de erfaringer, som landets øvrige korps har gjort sig, hjælpe jer med at skabe netværk og tænke i muligheder.

Vi tilbyder ligeledes rådgivning, hvad angår andre børne- og ungerettede aktiviteter i beredskaberne såsom ildfluehold, uge 40 kampagner m.m.

Læs mere om etablering af et brandkadetkorps her

Erfaringer fra tidligere projekt

Unge i Beredskabet trækker på erfaringerne fra projekt ’Brandkadetter i Danmark’, som kørte i årene 2014-2018 med støtte fra VELUX FONDEN og TrygFonden. Projektets formål var blandt andet at oprette nye brandkadetkorps med et socialt inkluderende sigte som et partnerskab mellem det lokale beredskab og de lokale og kommunale samarbejdspartnere såsom folkeskoler, ungdomsskoler, SSP, skole- og socialforvaltning m.m. Etableringen og drift af de nye brandkadetkorps har vist sig at være så succesfuld, at Brandkadetter i Danmark konceptet er videreoverført til Unge i Beredskabet som et delelement med støtte fra VELUX FONDEN.

Vi skal i årene 2019-2021 starte 11 nye korps op i hele landet ud fra Brandkadetter i Danmark konceptet.


Unge i Beredskabet ser mangfoldighed som en ressource, og her er plads til alle uanset etnicitet, køn, trosretning eller seksuel orientering. Alle skal omgås med respekt, tale pænt til hinanden, respektere hinandens udseende og forskelligheder og være hjælpsomme overfor hinanden.