om unge i beredskabet

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og redning. Vi er et inkluderende socialt fællesskab af brandkadet- ungdoms- og juniorbrandkorps på tværs af landet, som tilbyder børn og unge viden, oplevelser og kompetencer indenfor brand og redning. Gennem deres deltagelse i beredskabet, ønsker vi at være med til at ruste og modne børn og unge til livet, både hvad angår uddannelse, job og det at få et godt børne-, ungdoms- og voksenliv.

Danske Beredskaber står bag Unge i Beredskabet med støtte fra Forsvarsministeriet.

til korpsene

Projektkontoret for Unge i Beredskabet har særligt fokus på fællesskab og netværksdannelse regionalt og nationalt. Vi er derfor katalysatorer for nationale og regionale aktiviteter såsom sommertræf for alle landets korps, kvartalsvise ERFAmøder for lederne af korpsene og årlige temadage. Vi bistår korpsene med råd og vejledning, både hvad angår at se nye muligheder, støtte op omkring nye tiltag, få overblik over særlige problemstillinger eller få udvikle nyt beredskabsfagligt materiale. Med fem års erfaring fra projekt ’Brandkadetter i Danmark’ og med erfaring som projekt Unge i Beredskabet siden 2019 ved vi, hvor vigtigt det er at sikre det høje faglige niveau både for vores unge mennesker og for instruktørerne. Derfor tilbyder vi syv uddannelser til de unge, når de er færdiguddannet brandkadetter, samt to uddannelser og flere andre tilbud til landets instruktører.

Læs mere om uddannelsestrinene her.

Til beredskaber, kommuner og samarbejdspartnere

Vi har mange års erfaring med rådgivning af kommuner, beredskaber og andre lokale samarbejdspartnere om opstart og drift af et lokalt brandkadetkorps – både når det handler om det ønskede mål med etableringen, organisering, økonomi, fastholdelse af de unge og deres udvikling, uddannelsesmaterialer m.m. Vi kan derudover guide jer til de erfaringer, som landets øvrige korps har gjort sig, hjælpe jer med at skabe netværk og tænke i muligheder.

Vi tilbyder ligeledes rådgivning, hvad angår andre børne- og ungerettede aktiviteter i beredskaberne såsom ildfluehold, uge 40 kampagner m.m.

Læs her, hvordan man opstarter et brandkadetkorps. 

Du er også velkommen til at kontakte os og høre mere. Klik her

Folder om Unge i Beredskabet

Her kan du læse og downloade vores folder om Unge i Beredskabet og det fællesskab og netværk, som vi tilbyder landets korps at være del af. Folderen beskriver, hvad vores interesser er, hvilke aktiviteter vi planlægger for både unge og instruktører, og hvordan vi skaber en forskel for unge og de forskellige korps i Danmark. I folderen kan du også finde vores kontaktoplysninger og profiler på sociale medier.

Del gerne folderen med andre personer (evt. med unge, kolleger og/eller samarbejdspartnere), som kunne være interesseret i at høre mere om vores arbejde.

Erfaringer fra tidligere projekt

Unge i Beredskabet trækker på erfaringerne fra projekt ’Brandkadetter i Danmark’, som kørte i årene 2014-2018 med støtte fra VELUX FONDEN og TrygFonden. Projektets formål var blandt andet at oprette nye brandkadetkorps med et socialt inkluderende sigte som et partnerskab mellem det lokale beredskab og de lokale og kommunale samarbejdspartnere såsom folkeskoler, ungdomsskoler, SSP, skole- og socialforvaltning m.m. Etableringen og drift af de nye brandkadetkorps har vist sig at være så succesfuld, at Brandkadetter i Danmark konceptet er videreoverført til Unge i Beredskabet som et delelement med støtte fra VELUX FONDEN og Forsvarsministeriet. Fra 2024 er Unge i Beredskabet kun støttet af Forsvarsministeriet.

Vi har i årene 2019-2022 starte 11 nye korps op i hele landet ud fra Brandkadetter i Danmark konceptet. Flere nye korps er derudover på vej. 


Unge i Beredskabet ser mangfoldighed som en ressource, og her er plads til alle uanset etnicitet, køn, trosretning eller seksuel orientering. Alle skal omgås med respekt, tale pænt til hinanden, respektere hinandens udseende og forskelligheder og være hjælpsomme overfor hinanden.