Vidensbank

Unge i Beredskabet har udviklet forskelligt materiale, som I kan bruge som inspiration i landets korps.

Find inspiration til opstart af et helt nyt brandkadetkorps, vejledende uddannelsesplaner, skabeloner til uddannelsesbeviser, oversigter over vores tilbud til både brandkadetter og instruktører og meget mere.

Få gratis sparring til jeres korps

Evaluerings-skemaer

Hvordan opstartes et brandkadetkorps?