Båreræs

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Samarbejde
Konkurrence
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Skålbårer
Spineboard
Store dunke fyldt med vand
Pakkede slangekurve eller andre tunge genstande
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne deler kadetterne hold på 4-6 personer pr. hold. Hvert hold tildeles en skålbåre eller et spine-board. Holdene stiller sig ved start-linjen med båren liggene på jorden. Kadetterne skal anvende korrekt løfteteknik ved løft af båre eller spineboard.
Før aktiviteten kan startes, skal instruktørerne lægge en bunke af tunge materialer klar, som kadetterne skal hente og transportere tilbage til startlinjen.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne skal kende til korrekt løfteteknik, inden denne aktivitet påbegyndes.

Kadetterne deles i hold, og der stilles en båre ved siden af dem. En bunke af tunge objekter forberedes. Disse materialer kan være slangekurve, store dunke fyldt med vand eller andre tunge ting.

Hvert hold skal transportere alle materialer fra deres bunke tilbage til startlinjen ved hjælp af deres båre. Båren må fyldes så meget, som kadetterne vurderer, det er forsvarligt. Båren skal løftes af mindst fire kadetter, og der skal anvendes korrekt løfteteknik. Det hold, der først får transporteret alle deres materialer fra bunken tilbage til start, har vundet.

Hvis kadetterne undervejs anvender forkert løfteteknik, taber noget fra båren eller løfter med færre end fire personer, skal de stoppe op og stå stille i 10 sekunder, før de må fortsætte.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal tage jeres båre og gå hen til materialerne. I skal smide så mange materialer op på båren, som I synes er rimeligt for jer at bære på. Derefter skal I gå tilbage til startlinjen."
"I skal huske at anvende korrekt løfteteknik. Hvis I ikke gør det, så bliver I straffet med 10 sekunder, hvor I skal stå stille. Det gælder også, hvis I taber noget fra båren eller løfter med færre end fire personer."
"Det hold, der først når frem til startlinjen med alle deres ting, har vundet."
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbeklædning, og der skal anvendes korrekt løfteteknik ved transport af materialer på bårer.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Førstehjælp
  • Grundlæggende redning
  • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Alt efter kadetternes alder og fysiske formåen kan vægten på de materialer, der skal transporteres, tilpasses.