Beredskabets aktører

11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Skriveredskaber
Kartonplacher/papir (A3 eller større)
Smartphone eller lignende
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne skal forberede nogle faktaark eller finde nogle hjemme-sider, hvor kadetterne kan søge information om politiet, beredskabs-styrelsen og ambulanceberedskabet.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne deles i tre grupper på 2-4 kadetter pr. gruppe, og hver gruppe tildeles en aktør fra beredskabet i Danmark.

Kadetternes opgave er nu at søge informationer på faktaarkene eller på nettet om den aktør, de er blevet tildelt. De skal gennem tegninger, illustrationer, små overskrifter eller lignende fremlægge om deres aktør.

Eksempler på emner, som kadetterne kan komme ind på i deres fremlæggelse:
– Aktørens opgave på et skadested
– Køretøjer og materiel
– Samarbejde mellem aktørerne
Instruktioner du skal give deltagerne
"Hver gruppe har nu fået tildelt en aktør fra beredskabet. Jeres opgave er nu at lære mere mere om den aktør på internettet eller via de ark, I har fået udleveret."
"I skal forberede et oplæg. Til det får I noget papir og skriveredskaber, som I kan bruge til at lave en planche med tegninger, små overskrifter e.l."
Hvad du skal passe på
Ingen sikkerhedsforanstaltninger
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Beredskabets organisering og aktører
Variation
Alt efter kadetternes alder kan faktaarkene justeres i forhold til den information, de indeholder.