Blindebuk

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Bind for øjnene
Gaffa eller batch med nr.
Afmærkning til området
Rigeligt med plads
Evt. stopur
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Et område afmærkes med snor, signalbånd eller lignende. Opgaven er, at gruppen i blind og stum tilstand skal finde sammen og stille sig op i rækkefølge ud fra de numre, de er blevet tildelt.
Beskrivelse af aktivitet
Gruppen gøres blind først og derefter skal kadetterne have at vide, at ingen må sige eller gøre noget, før instruktøren siger til. Men først skal de allesammen have et nummer,som bliver sat fast på deres tøj.

Derefter går instruktøren rundt til hver deltager, sætter et nummer på dem (gaffa, batch eller lig­nende), hvisker deres nummer i øret, fører dem lidt rundt, så kadetterne mister orienteringen og efterlader dem fordelt i området.

Herefter skal kadetterne have besked på, at de skal stille sig i rækkefølge med de tal, som de har fået udleveret.

Øvelsen kan være på tid.

Instruktørobservationer:
Hvorfor gik det, som det gik?
Er der nogen, der var særlig initiativrig?
Er der nogen, som var særlige passive?
Kunne gruppen efterfølgende have tænkt sig at løse opgaven anderledes?
Instruktioner du skal give deltagerne
"I er nu både blinde og stumme. Ingen må sige eller gøre noget, før instruktøren siger til."

"I skal nu (uden at tale) stille jer op i talrækkefølge med nr. 1 forrest og f.eks nr. 12 bagest. (efter gruppestørelse). Klar, parat, start!"

Når øvelsen er slut, kan du evt. spørge kadetterne:
"Hvordan oplevede I hver især øvelsen?
Hvordan virkede den ordløse kommunikation på jer?
Hvordan fandt I frem til løsningen? Eller hvorfor fandt I ikke en løsning?
Hvad tænkte I hver især om jeres egen rolle?
Var nogen utrygge?"
Hvad du skal passe på
Afmærkning til området må ikke være under hoftehøjden.