Brandkadetløb

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Samarbejde
Konkurrence
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Alt efter hvad de enkelte poster skal indeholde, skal der bruges materialer som:
Røgdykkerapparat
Skålbåre
Dukke til hjerte/lungeredning
Små stykker reb til knob og stik
Stige samt et objekt, den kan rejses op ad
Osv.
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Kadetterne deles i hold på 3-4 personer – gerne sådan så yngre kadetter bliver parret med lidt ældre kadetter. På de forskellige poster skal der forberedes en lille opgave, som på den ene eller den anden måde lader kadetterne genbesøge viden fra tidligere undervisningsgange.
Beskrivelse af aktivitet
Instruktørerne skal forberede mindst fem forskellige poster, der ligger rundt omkring brandstationen. Holdene skal rundt på alle poster og løse de forskellige opgaver. Hver gang de har løst en opgave, får de et mærke eller lignende, der beviser, at de har løst opgaven korrekt. Når holdene har været rundt på alle poster, returnerer de til startpunktet.

Når de vender tilbage, kan man i fællesskab tale opgaverne igennem og evt. lade kadetter, der har lyst, fortælle den rigtige løsning.

Eksempel på indhold af poster:
1: Kontrol af røgdykkerapparat
2: Båreoptag og transport af tilskadekommen i skålbåre
3: Førstehjælp til bevidstløs person uden vejrtrækning
4: Forskellige knob og stiks anvendelse
5: Rejsning af stige og korrekt sikring ved top og rod
Instruktioner du skal give deltagerne
"Der er 5 forskellige poster rundt omkring på brandstationen. I skal nu i hold besøge de forskellige poster og løse opgaverne. Gør I det rigtigt, får I et mærke. Når I har været rundt på alle forskellige poster, skal I gå tilbage til startpunktet"
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbeklædning på de poster, der er praktiske.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Farlige stoffer
  • Førstehjælp
  • Grundlæggende redning
  • Knob og stik
  • Slangeudlægninger
  • Stiger
  • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Alt efter kadetternes alder og faglige niveau kan indholdet af posterne tilpasses netop dem. Dog anbefales det, at posterne indeholder elementer, som kadetterne kender på forhånd.