Byg en legofigur II

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Samarbejde
Konkurrence
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Legoklodser
Færdigbygget legofigur
Et objekt som kan skygge for figuren
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Kadetterne deles i to hold og får tildelt legoklodser.
Beskrivelse af aktivitet
En legofigur skjules bag en genstand fx et stykke karton. Hvert hold får udleveret en bunke legoklodser svarende til dem, der er brugt i figuren, de skal kopiere. De konkurrerende hold skal placeres i baser i lige afstand til figuren, der ligger let skjult bag et vilkårligt objekt, som skygger for figuren.

Der er én fra teamet, der må løbe hen til figuren ad gangen, og når denne kadet er tilbage, må næste løbe af sted. Det gælder om så hurtigt som muligt at bygge en tilsvarende figur til den, der ligger skjult.

Holdet må kun kommunikere indenfor basen og hverken råbe fra figuren eller på vej tilbage til basen med de andre teammedlemmer. Holdet beslutter selv, hvordan de vil fordele arbejdet.

Når teamet har en færdig figur, kalder de på instruktøren, og vedkommende tjekker, om figuren stemmer overens med den skjulte figur.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Bag den genstand ligger der en legofigur, og I skal bygge en figur selv magen til den. I kan ikke se figuren herfra, men en person fra hvert hold må gerne løbe hen til figuren og se den."

"Når denne person er tilbage, må den næste løbe afsted. Der må ikke råbes eller kommunikeres på nogen måde ved figuren. I må altså kun kommunikere her, hvor holdet er samlet."

"Hvis I mener, I er færdige med at bygge, kalder I på en instruktør, som tjekker hvorvidt figuren er bygget rigtigt. Det hold, som først får bygget en legofigur magen til den, som er skjult, har vundet."
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Aktiviteten kan gøre sværere alt afhængig af antal klodser, der skal anvendes til at bygge figuren.
Afstanden fra holdene til figuren kan gøres længere, hvis aktiviteten skal være mere fysisk hård.