Byg Lego

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Samarbejde
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Legoklodser
SINE-terminaler eller andre radioer
Oversigt over ekspeditionsord
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne skal før øvelsen bygge nogle små legofigurer sammensat af 5-8 klodser.
Kadetterne deles i hold af to eller fire alt efter antallet af SINE-terminaler.
Terminalerne indstilles på forskellige talegrupper, således at der er to terminaler pr. talegruppe.
Hver kadet skal have udleveret et papir, hvor ekspeditionsord og retningslinjer for radiokommunikation fremgår.
Beskrivelse af aktivitet
Holdene skal på skift instruere hinanden i at bygge en legofigur via radiokommunikation. Det ene hold har figuren, og det andet hold har klodserne liggende løst. Legofiguren, som skal bygges, skal være magen til den, som det andet hold har fået udleveret. Under øvelsen kan der være fokus på ekspeditionsord og den måde, som kadetterne instruerer hinanden på.

Det er vigtigt, at kadetterne anvender de korrekte ekspeditionsord under øvelsen.
Instruktioner du skal give deltagerne
"To hold skal nu samarbejde om at bygge en legofigur. Det ene hold får løse legobrikker udleveret, mens det andet får figuren."
"Holdet med legofiguren skal instruere det andet hold i at bygge en legofigur magen til den, som de har – men det skal foregå via radiokommunikation."
"Det er vigtigt, at I følger retningslinjerne for radiokommunikation. Derfor skal I bruge de rette ekspeditionsord, når I taler med hinanden."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Kommunkation og navigation
Variation
Før aktiviteten påbegyndes, kan en instruktør introducere og forevise brugen af SINE-terminaler i bered-skabet – herunder skadestedssæt, talegrupper og anvendelse ved indsatser.