Byt spørgsmål

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Lær hinanden at kende/tillid
Beredskabsfagligt
Konflikthåndtering
Materialer I skal bruge
Små sedler med spørgsmål
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Du skal forberede mindst 25 små spørgsmål og printe dem ud på små sedler. Spørgsmålene skal relatere sig til et emne eller en øvelse, som kadetterne har været igennem tidligere.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne skal hver have et spørgsmål udleveret. Når alle har fået et spørgsmål, skal de gå rundt mellem hinanden og finde sammen parvis og besvare hinandens spørgsmål. Når begge spørgsmål er besvaret, bytter de sedler, går videre og finder en ny person at udveksle spørgsmål med.

Instruktørerne må gerne have ekstra spørgsmål, som de løbende kan sætte i omløb i bytte for nogle andre spørgsmål.

Spørgsmålene kan tilpasses, så de også kan bruges som opsamling på et emne eller et forløb, som kadetterne lige har været igennem.

Eksempler på spørgsmål:
Hvad er 4'erens opgave ved en C/D-udlægning?
Hvor mange tryk og pust skal man give ved hjerte/lungeredning?
Hvordan skal en stige sikres?
Hvad er det fonetiske alfabet?
Hvad er ekspeditionsord?
Hvad er 1'erens SOS?
Instruktioner du skal give deltagerne
"I får nu alle en papirlap med et spørgsmål på. I skal gå rundt og finde en partner, og I skal i fællesskab besvare hinandens spørgsmål. Når I har gjort det, skal I bytte spørgsmål og finde en ny partner – og sådan fortsætter I, indtil vi stopper jer."
Hvad du skal passe på
Intet.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Aktiviteten behøver ikke at være beredskabsfaglig. Spørgsmålene kan også være personlige, hvis kadetterne skal lære hinanden at kende. Det kunne fx være spørgsmål som "Hvad er din yndlingsfilm, og hvorfor?", "Hvilke fritidsinteresser har du?" osv.

Alternativt kan spørgsmålene også være om konflikthåndtering fx "Er du enig eller uenig i følgende: alle har altid ret til at sige sin mening, uanset om det kan gøre nogen ked af det", "Hvis du hører nogen bagtale nogen. Hvad gør du så?", "Hvis nogen snakker grimt til dig. Hvad gør du så?" osv.