Check ind, Check ud

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Andet
Materialer I skal bruge
Post-its
Skriveredskaber
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Fordel post-its og skriveredskaber til alle deltagere.
Skriv "Forventninger" på tavlen eller på et stort papir, som skal hænges op, så alle kan se det.
Beskrivelse af aktivitet
Før undervisningen i et nyt emne starter, skriver deltagerne deres forventninger på post-its og sætter dem på tavlen/papiret.

Ved undervisningens/emnets afslutning tager deltagerne de forventninger, som er opfyldt, ned fra tavlen.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal skrive de forventninger, I har til dagens undervisning, ned på en post-it, som skal sættes op på tavlen."

Når undervisning er slut:
"Nu må I gerne gå op og tage en post-it med den forventning, som, I synes, er blevet opfyldt."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Aktiviteten kan anvendes ved alle aktiviteter og undervisningforløb.