Coaching af kadetter

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Andet
Materialer I skal bruge
En lille blok til at skrive nogle stikord fra samtalen ned
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Denne aktivitet kan bruges, hvis en kadet udviser konfliktoptrappende adfærd. Instruktøren skal tale med kadetten under fire øjne.
Beskrivelse af aktivitet
Instruktøren skal lade kadetten sætte ord på, hvad der gør vedkommende sur, vred, ked af det, glad, og hvad der giver kadetten energi. På baggrund af de ting, som kadetten nævner, skal instruktøren spørge ind til, om kadetten oplever nogle af de følelser, når vedkommende er sammen med de andre kadetter. Hvis kadetten fx tit oplever at blive vred til undervisningen, skal instruktøren igen lade kadetten sætte ord på, hvorfor vedkommende bliver vred.

Ved hele tiden at spørge ind til kadettens følelser og oplevelse af disse følelser, kan instruktøren måske bidrage til, at kadetten får nogle redskaber til at håndtere disse følelser.

En samtale som denne løser ikke nødvendigvis problemet hos kadetten. Den gør dog, at en instruktør og kadetten selv kan opnå bedre forståelse af, hvorfor kadetten udviser den pågældende adfærd.
Instruktioner du skal give deltagerne
Undervejs i samtalen kan der med fordel bruges formuleringer som "Hvorfor tror du, det er sådan?", "Hvad vil du gøre for at undgå det i fremtiden?", "Hvad kan vi gøre, for at du føler dig bedre tilpas?" etc.
Hvad du skal passe på
Der er ikke noget, som man skal passe på her, udover at man ikke overskrider kadettens personlige grænser, når man spørger om noget personligt.
Variation
Denne form for samtale kan også bruges, hvis kadetten udviser destruktiv adfærd eller aktivt modarbejder undervisningen.