Den indre cirkel – konfliktløsningsaktivitet

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Over 12 personer
Over 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Lær hinanden at kende/tillid
Andet
Materialer I skal bruge
Ingen materialer – kun lidt gulvplads
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Én instruktør skal facilitere aktiviteten. Facilitatoren skal på forhånd have tænkt over nogle problemstillinger, der kan debatteres. Problemstillingerne må gerne være reelle problemer, der er eller har været i gruppen. Det er vigtigt, at facilitatoren præsenterer problemstillingerne præcist og følger nøje med, når kadetterne diskuterer. Facilitatoren må gerne stille konkrete spørgsmål undervejs i øvelsen for at hjælpe kadetterne.

Denne aktivitet kan bruges, hvis der er eller har været et højt konfliktniveau i gruppen af kadetter. Det tager tid, men hvis kadetterne er indstillet på at tage opgaven alvorligt, kan konfliktniveauet nedbringes.

Målet med at lave den indre cirkel er at vise, at enhver person har sine egne motiver, der er forskellige fra andres. Aktiviteten skal hjælpe kadetterne med at forstå andre kadetters meninger, selvom de er forskellige fra andres. Slutmålet er, at kadetterne skal lære at håndtere konflikter på egen hånd.
Beskrivelse af aktivitet
Til at starte med skal 5-7 frivillige kadetter forme en cirkel med hinanden, og resten af gruppen skal derefter forme en cirkel rundt om dem. Det er vigtigt, at dem, der stiller sig i den inderste cirkel, har meldt sig frivilligt.

Når de to cirkler er klar, fortæller facilitatoren om den problemstilling, der skal debatteres. Når alle har forstået problemstillingen, og hvad der skal debatteres, skal kadetterne i den inderste cirkel debattere problemet først.

Når de er færdige, skal resten af gruppen diskutere problemstillingen. Men de skal også tale om, hvorfor de tror, at kadetterne i den inderste cirkel meldte sig frivilligt til at stå inderst, og hvordan de var uenige med de holdninger, som kadetterne i den inderste cirkel har. Hvis der er uenighed, skal kadetterne tale om, hvorvidt der har været vist respekt for de forskellige holdninger.

Slutteligt skal alle deltagere i øvelsen diskutere, om nogle af dem har ændret holdning efter de diskussioner, de har haft.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Kadetterne i den inderste cirkel skal snakke om dette problem" (problemet præsenteres).
Når kadetterne i den inderste cirkel er færdige, siges der til de andre "Nu er det jeres tur til at tale om problemet. Er I enige eller uenige med dem? Og hvorfor tror I, at de har meldt sig frivilligt til at stå i den inderste cirkel?"

Når kadetterne i den yderste cirkel er færdig med at diskutere, og hvis der har været uenighed blandt kadetterne, får alle kadetter lov til at komme med input til følgende "Synes I, at I har været gode til at være uenige med hinanden på en respektfuld måde?"

Til sidst spørges der ind til: "Er der nogen, som har ændret holdning, efter at I alle har talt med hinanden?".
Hvad du skal passe på
Der er ikke noget, som man skal passe på her, udover at holde øje med, hvordan kadetterne reagerer på spørgsmålene. Ved personlige problemstillinger kan det være grænseoverskridende for nogle.
Variation
Alt efter hvor godt kadetterne kender hinanden, kan problemstillingerne varieres. Hvis de ikke kender hinanden så godt, kan det være en fordel at diskutere en fiktiv problemstilling. Omvendt kan det være grænseoverskridende for nogle kadetter at skulle diskutere en problemstilling, de selv tager del i.