Design af T-shirt

Under 10 år
11 - 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Lær hinanden at kende/tillid
Have det sjovt
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Hvide t-shirts i forskellige størrelser
Tuscher i forskellige farver
Blankt papir
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Kadetterne opdeles i grupper på 4-6 personer. Hvert hold får udleveret en t-shirt, tuscher samt et stykke papir.
Beskrivelse af aktivitet
I grupperne skal kadetterne designe en t-shirt ud fra et emne, som instruktørerne har valgt. Kadetterne må gerne være kreative i både design- og farvevalg. Målet er, at kadetterne skal have mulighed for at udtrykke forventninger, tanker og kendskab til et emne. Alle i gruppen skal tegne noget på t-shirten.

Når t-shirten er færdig, skal en fra gruppen tage den på og præsentere den for de andre grupper.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal designe t-shirten ud fra dette emne" (fortæl dem emnet). "I må gerne være kreative, og tænke over farver og t-shirtens design. Hvordan synes I, at t-shirten skal se ud, så den passer til det emne, I nu skal beskrive?".
"Når I er færdige, skal en fra gruppen tage t-shirten på og præsentere den for os".
Hvad du skal passe på
Der er ikke noget, som man behøver at passe på.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Kadetterne kan også bruge sakse eller andre redskaber til at designe deres t-shirt. Det vigtige i øvelsen er, at alle sætter deres præg.

Øvelsen kan eventuelt laves på tid.