Firetrinsraketten

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Afhænger af den valgte aktivitet
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Klargøring af udvalgt aktivitet
Beskrivelse af aktivitet
Denne aktivitet går ud på, at instruktøren udfører den samme øvelse tre gange med forskellige regler for hver runde. Den fjerde gang, øvelsen skal gentages, er det kadetterne selv, der skal gøre det. Du kan se de fire runder nedenfor:

1: Instruktøren demonstrerer en proces i realtid (dvs. i den fulde tid, som det tager at udføre en øvelse) uden at kommentere på den.
2: Instruktøren demonstrerer den samme proces igen, men denne gang kommenterer instruktøren på det, som han/hun laver.
3: Instruktøren er nu en ”robot”, der kun kan udføre de ordrer, som deltagerne giver. Deltagerne råber handlingerne ud i lokalet.
4: Deltagerne prøver selv at udføre øvelsen.

Eksempel på en øvelse med hjerte-/lungeredning:
1: En instruktør kommer ind i et lokale og finder en livløs person på gulvet – instruktøren yder hjerte/lungeredning og tilkalder hjælp.
2: Instruktøren starter forfra, men fortæller nu, hvad der gøres undervejs.
3: Deltagerne skal nu i fællesskab fortælle, hvad instruktøren skal gøre fra start til slut.
4: Deltagerne skal nu prøve selv.
Instruktioner du skal give deltagerne
Eksempel på instruktioner til en øvelse med hjerte-/lungeredning:

"Vi skal lære at yde hjerte-/lungeredning. Det gør vi ved, at jeg først viser, hvordan man gør i tavshed. Derefter gør jeg det igen og fortæller undervejs, hvad jeg gør. Tredje gang skal I fortælle mig, hvad jeg skal gøre, og til sidst skal I selv prøve det."
Hvad du skal passe på
Afhænger af den valgte aktivitet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Metoden kan anvendes til mange forskellige aktiviteter