Fjollebold

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Nulstilling mellem to aktiviteter
Materialer I skal bruge
En bold eller lignende
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Kadetterne stilles op i en cirkel med en eller to instruktører.
Beskrivelse af aktivitet
En instruktør stiller et spørgsmål inden for dagens/ugens emne, og instruktøren kaster derefter bolden til en af kadetterne. Kadetten besvarer spørgsmålet og stiller et nyt inden for emnet og kaster bolden videre. Det er kun den, som har bolden, der må tale.

Kan kadetten ikke svare på spørgsmålet, kastes bolden videre uden at svare, og den næste kadet besvarer spørgsmålet.

Eksempel efter lektion om slangeudlægninger: "Hvad skal 2'eren medbringe til en C/D udlægning?" Bolden kastes til en kadet, der svarer og stiller et nyt spørgsmål. Herefter kaster kadetten bolden videre til en anden kadet.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Vi skal lege Fjollebold, som går ud på, at kun den person, der har bolden, må tale."
"Jeg stiller et spørgsmål og kaster bolden. Den, som griber bolden, skal besvare spørgsmålet, stille et nyt spørgsmål inden for emnet og kaste bolden videre."
"Kan man ikke besvare spørgsmålet, kastes bolden videre."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Beredskabets organisering og aktører
  • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Farlige stoffer
  • Forebyggelse af ulykker
  • Førstehjælp
  • Grundlæggende redning
  • Slangeudlægninger
  • Stiger
  • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Aktiviteten kan også bruges som nulstilling mellem to aktiviteter eller undervejs i en øvelse, hvis der er mange begreber eller fagtermer.