Folkevandring

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Papir
Skriveredskaber
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Brandkadetterne deles i grupper på
2-5 personer og tildeles et emne.
Beskrivelse af aktivitet
Brandkadetterne skal gå en tur og tale om det pågældende emne. Undervejs på gåturen og i samtalen skal gruppemedlemmerne forberede en kort fremlæggelse om det emne, de er blevet tildelt.

Når de kommer tilbage fra gåturen, skal de have lidt tid til at skrive deres tanker ned og derefter skal de fremlægge for de andre. Alle i gruppen skal fremlægge en lille del af emnet.

Eksempel:
Deltagerne deles i grupper og kan tildeles emner som; Førstehjælpens 4 hovedpunkter, hjerte/lungeredning, stigerejsning, slangeudlægning etc.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal ud og gå en tur. Hvert hold får et emne tildelt, som de skal tale om undervejs. Når I vender tilbage, så får I lidt tid til at skrive jeres tanker ned og fremlægge, hvad I har talt om. Alle fra holdet skal sige noget til fremlæggelsen."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Aktiviteten kan anvendes inden for næsten alle de emner, som en brandkadet bliver undervist i.