Heliumstaven

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Stopur
3 m. lang let stang (afhængig efter gruppestørrelse)
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne sørger for at skaffe materialer og sikre rigeligt med plads til, at de unge kan stå på en række.
Beskrivelse af aktivitet
Alle fra gruppen skal stå på to rækker med ansigtet mod hinanden evt. forskudt af hinanden. De skal løfte begge pegefingre frem i vandret position, så de er i samme højde. Instruktøren skal lægge en "sta­v" ned på pegefingrene og bede gruppen om at lægge den ned på jorden. Opgaven er på tid.

Alle gruppemedlemmer skal have pegefingrene under staven hele tiden, og de må ikke holde i den. Hvis nogen holder eller ikke rører staven med pegefingeren starter de forfra.

Når staven er lagt af instruktøren, tjekker man, at alle rører staven og derefter gives opgaven at lægge staven ned på jorden så hurtigt som muligt. Staven er lagt ned på jorden, når alle rører jorden med pegefingeren. Der gives ingen planlægningstid, men mulighed for "time out".

Instruktørobservationer:
Hvordan reagerer gruppen på, at staven "stiger"?
Hvordan beslutter de, om de skal have "taktikmøde" eller ikke?
Hvordan får de lagt en plan og evt. ændret den, hvis den ikke virker?·
Bidrager alle? Bliver nogen udråbt som "leder" eller instruktør for de andre (eller udråber sig selv som "lederen")?
Bliver nogen holdt ansvarlig for løsningen eller fejlene?
Instruktioner du skal give deltagerne
"Alle skal stå på to rækker med ansigtet mod hinanden. Derefter skal I løfte begge pegefingre frem i vandret position, så de er i samme højde."

"Nu lægger jeg en stav på jeres fingre, og I skal lægge den ned på jorden, så alle jeres pegefingre rører jorden."

"Staven må ikke falde ned, og I må heller ikke holde på nogen andre måder. Alle skal også røre ved staven hele tiden."

"Vi tager tid."

Når øvelsen er færdig, kan man spørge ind til følgende:
"Hvordan reagerede I på udfaldet af første forsøg?
Hvordan valgte I strategien, og hvordan virkede den?
Hvad krævede opgaven af den enkelte og gruppen?
Hvad synes I var gruppens styrker og svagheder?
Hvilke roller fik I? Kan vi få øje på gruppemedlemmernes forskellighed, hvordan udmynter den sig i forskellige situationer under øvelsen? (planlægningen, time outs, udførelse)
Hvad lærte I hver især og som gruppe af denne øvelse?"
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Man kan vælge at lade gruppen starte med et "planlægningsmøde" og selv sige til, når de er klar.

Man kan også på forhånd give lov til "time out" undervejs. Der kan sættes en maks. tid på planlægning og udførelse, så de skal afstemmes, og gruppen bliver lidt presset af tiden.

Man kan også vælge at give fri tid til planlægning og tage tid på løsningen af opgaven, fra gruppen melder klar.