Historiefortælling

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Lær hinanden at kende/tillid
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Der kan anvendes illustrationer, skitser fra indsatsen og billeder, såfremt de ikke er voldsomme og indeholder tilskadekomne personer.
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
En eller flere instruktører forbereder en historie fra en virkelig indsats og justerer den, således at personlige oplysninger om andre mennesker og andre følsomme oplysninger udelades.
Beskrivelse af aktivitet
Instruktøren fortæller en historie fra en virkelig indsats eller en situation, der er relateret til et beredskabsfagligt emne. Undervejs i historien kan der være fokus på et kommende emne, som kadetterne skal undervises i fx sikkerhed, samarbejde, kommunikation etc. Historien skal være motiverende for den opgave/emne, som kadetterne skal undervises i og løse.

Eksempel:
Brandkadetterne skal undervises i grundlæggende redning og båreoptag. Før undervisningen starter, fortæller en instruktør en historie fra en indsats, hvor mandskabet anvendte redningstjenestens fem stadier og skulle optage tilskadekomne på bårer.
Instruktioner du skal give deltagerne
Ingen
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Førstehjælp
  • Grundlæggende redning
  • Knob og stik
  • Slangeudlægninger
  • Stiger
  • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Aktiviteten kan også anvendes, efter kadetterne har løst en opgave eller har afsluttet et emne. Dette kan gøres for at få kadetterne til at se sammen-hængen mellem opgaverne på et skadessted.