Kemi-stafet

Over 14 år
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Samarbejde
Konkurrence
Have det sjovt
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Faretavler med UN numre.

"Farlige stoffer" app.

Balje/skål.

Mobil/tablet.
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne klargøre materialerne og sikre sig, at brandkadetterne får downloadet "Farlige stoffer" – appen.

Banen sættes op og der lægges et passende antal faretavler med UN numre klar i den ene ende modsat deltagerne.

Hvis der er en UngLeder i korpset, kan man bruge ham/hende til at gøre aktiviteten klar efter anvisning fra instruktøren.
Beskrivelse af aktivitet
At lære kadetterne om opslagsværker vedr. kemi og forståelse for UN numre.
Forståelse for faretegn og deres betydning på en sjov og aktiv måde.
Instruktioner du skal give deltagerne
Kadetterne deles op i 2-5 hold (alt efter antallet).

Kadetterne stiller sig på en række ved de inddelte baner og der sættes en balje/skål til hver hold indeholdende forskellige UN numre.

Holdene skal nu på tid hente flest numre. Kadetterne skal løbe ned til baljen en af gange og hente et UN nummer og løbe tilbage til sit hold og slå det op i appen. Kadetterne skal notere stoffets navne på et papir. Når det er noteret må den næste kadet løbe ned til baljen efter et nyt nummer.

Det hold, der har fundet flest rigtige UN numre inde for den afsatte tid har vundet æren.

Når aktiviteten er slut kan instruktøren tage en snak med kadetterne om, hvad man bruger UN numre til i bredskabet. Instruktøren kan snakke med kadetterne om, hvad de har lært af denne øvelse.
Hvad du skal passe på
Intet at bemærke
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Farlige stoffer
Variation
Øvelsen kan ændres til, at deltagerne skal finde sikkerhedsafstande / farlige egenskaber mm.