Kend din håndslukker

Under 10 år
11 - 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
CO2-slukker
Pulverslukker
Vandslukker
Brandtæppe
"Brændende" objekter
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne sætter en CO2-slukker, en pulverslukker, en vandslukker og et brandtæppe frem. Håndslukkerne stilles ved siden af hinanden. Instruktørerne forbereder nogle forskellige objekter, der hver især "brænder".
Beskrivelse af aktivitet
Forskellige slukkere og ''brændende'' objekter forberedes. Det er nu kadetternes opgave at finde ud af, hvilken slukker der skal anvendes til de forskellige brande ved at læse på dem og se på symbolerne. Øvelsen skal i første omgang fungere som en introduktion til de enkelte slukkeres anvendelse.

Øvelsen kan anvendes som forberedelse til undervisning i elementær brandbekæmpelse og egner sig godt til yngre kadetter, der ikke har prøvet at bruge håndslukkere så mange gange før.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Vi har forberedt forskellige håndslukkere samt forskellige ting, der brænder. Det er nu jeres opgave at finde ud af, hvilke håndslukkere egner sig til at slukke de forskellige brande."
Hvad du skal passe på
Fuld indsatsbeklædning, hvis der er åben ild, ellers ingen sikkerhedsforanstaltninger.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Elementær brandbekæmpelse
Variation
Hvis der er mulighed for det, kan der tændes op i oliekar, fast brændsel mm.