Knuden

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Maks. 15 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Et langt reb
En målepind
Stopur
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne finder et reb og markerer et tydeligt midtermærke på det.
Beskrivelse af aktivitet
Opgaven er at lave en knude (halv "kællingeknude") på et reb, mens hele gruppen holder i rebet. Knuden skal være så tæt på et midtermærke på rebet som muligt.

Kadetterne kan få 3 minutters tid til planlægning, inden de går igang med øvelsen.

Instruktørobservationer:
Hvordan fungerede gruppesamarbejdet under planlægningen?
Hvordan var kommunikatonen i gruppen?
Er der nogen, der tager særligt initiativ/ansvar/lederskab?
Støttes 'lederen' af gruppen?
Hvordan reagerer gruppen, hvis metoden ikke virker?
Instruktioner du skal give deltagerne
"Fra nu af sidder man fast i dette reb, der hvor man rører det. (Alle fra gruppen skal have fat i rebet med begge hænder)."

"Man "sidder fast" fra man tager fat i rebet og til øvelsen er slut."

"I skal binde en halv kællingeknude så tæt på midtermærket som muligt, uden at nogen giver slip på rebet."

"Opgaven er på tid."

Derefter kan insturktøren spørge ind til øvelsen:
"Hvordan fandt I frem til metoden?
Blev alle hørt/er alle med på opgaven og løsningsforslagene?
Var der nogen, der tog særligt initiativ/ansvar?
Hvordan fungerede idéen ift. udførelsen?
Kunne I have gjort noget anderledes, der ville have gjort løsningen bedre?"
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Man kan give ubegrænset tid til planlægningen, men ikke tillade, at de øver sig fx på snørrebånd o.l.

Øvelsen kan gå i 'hårknude', så man kan også tillade time outs.

Man kan lade tiden løbe, så der er pres på, eller man kan stoppe tiden og give fx 1 minut til en ny plan.