Lav en Kahoot

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Konkurrence
Have det sjovt
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Kadetternes smartphones
Projektor eller skærm
PC til at køre spørgsmålene fra
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne forbereder en quiz i programmet Kahoot. Når I har oprettet en Kahoot, vil der dukke en kode op, som kadetterne skal bruge for at få adgang til spørgsmålene. Skriv evt. denne ned, så du har den ved hånden.
Beskrivelse af aktivitet
Instruktørerne forbreder en quiz i programmet Kahoot på https://create.kahoot.it/login. Kahooten kan omhandle alt, hvad kadetterne har været igennem af undervisning tidligere i forløbet, og som de kender til.

Kadetterne skal bruge deres telefon eller en computer til at spille fra. Spørgsmålene skal op på en skærm eller en projektor. Kadetterne får point alt efter, om de svarer rigtigt, og hvor hurtigt de svarer.

Nogle af kadetterne kender højst sandsynligt Kahoot fra deres skole eller andre steder. Det er en sjov fællesaktivitet med mange anvendelsesmuligheder, og den kan passende bruges som afslutning på et eller flere undervisningforløb.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I må gerne finde jeres telefoner frem og gå ind på Kahoots hjemmeside".
"I skal indtaste denne kode".
Hvad du skal passe på
Der er ikke noget, som man skal passe på her.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Der er flere forskellige muligheder for at variere spørgsmålene i Kahoot. Eksempelvis kan der laves billedspørgsmål, hvor et billede bliver vist lidt efter lidt. Der kan også laves spørgsmål med flere rigtige svar.