Målepind

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
7 - 12 personer
Maks. 15 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
To afstandsmærker
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne afmærker to områder med flere meters afstand.
Beskrivelse af aktivitet
Gruppen skal finde afstanden mellem to mærker uden hjælpemidler. De må kun bruge sig selv som hjælpemidler, og gruppen skal være enig i afgørelsen.

Instruktørobservationer:
Er gruppen enig om afgørelsen?
Hvordan kommer gruppen frem til enighed om fremgangsmåden?
Afprøver de flere metoder? Til evt. sammenligning.
Hvordan foregår samarbejdet?
Er gruppen tilfreds med metoden og resultatet?
Instruktioner du skal give deltagerne
"Vi har markeret to områder, og I får nu til opgave at finde ud af, hvor lang afstanden er mellem de to mærker. I må ikke bruge nogle hjælpemidler, udover jer selv."
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Øvelsen kan laves på tid, så det udover at finde en præcis måling, også gælder om at være hurtig. Det vil presse kadetterne på afgørelsen samt valg af metode og udførelse, og dermed lægge større pres på gruppesamhørigheden.