Memory

Under 10 år
11 - 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Genstande til at lægge under tæppet. De genstande, der lægges ud, kan være alt, der har med brandvæsnet at gøre.
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne lægger nogle genstan-de såsom for/afgrener, strålerør, overgangsstykker, SINE-terminaler, hjelme, røgdykkerapparat, enkelt- og dobbeltoprullede slanger mm. ud og dækker det til med et stort tæppe, presenning eller lignende.

Bemærk at der skal være to styks af alle genstande.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne får lov at kigge på genstande under et tæppe i 1 minut, før det dækkes til igen – de må ikke røre ved nogle af tingene. Det er nu deres opgave at lægge tingene på præcis samme måde, som de ligger under tæppet. Kadetterne har 10 minutter til at løse opgaven.

Under øvelsen kan instruktørerne observere, hvordan opgaven planlægges, og om alle kadetter kommer til orde.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Under det her tæppe ligger der forskellige ting. Når jeg fjerner tæppet, får I et minut til at kigge på tingene uden at røre ved dem. Når tiden er gået, dækker jeg tingene igen. Derefter skal I forsøge at lægge de samme ting i den samme placering ved siden af. Når I er færdige, kan vi fjerne tæppet for at se, hvorvidt I har husket rigtigt."
Hvad du skal passe på
Der er ikke noget, som man skal passe på her. Men hvis nogle af genstandene er tunge, skal der anvendes korrekt løfteteknik.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Knob og stik
  • Slangeudlægninger
Variation
Antallet af genstande kan varieres alt efter antallet af kadetter, der skal igennem øvelsen. For at gøre øvelsen sværere og evt. snyde kadetterne, kan man lægge ekstra ting – som ikke ligger under tæppet – i bunken med ting, som kadetterne gerne må røre ved.