Mødet på midten

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Papir A3 eller større
Skriveredskaber
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Find et stykke A3 papir og tegn i midten en cirkel. Resten af papiret deles op i et antal felter, der svarer til antallet af kadetter i gruppen. Kadetterne deles i grupper på 3-6 personer.
Beskrivelse af aktivitet
Tegn i midten af et stykke papir en cirkel. Uden for cirklen deles papiret op i det antal felter, der svarer til antallet af kadetter i gruppen.

Kadetterne skal enkeltvis skrive stikord, der besvarer opgaven/spørgsmålet i deres eget felt. Når alle kadetterne har skrevet i deres eget felt, skal de skrive de ting, der er nævnt flere gange, inde i cirklen.

Hvis kadetterne undervejs opnår enighed om ting, der ikke er skrevet i deres egne felter, skrives de også i cirklen.
Instruktioner du skal give deltagerne
Stil kadetterne et spørgsmål relateret til undervisingen eller øvelsen. Fortæl kadetterne, "Når I er kommet frem til et svar, skal I skrive det ned i et af felterne uden for cirklen."

Når alle har fået skrevet et svar ned, fortæl dem "Nu må I gerne skrive inde i cirklen de svar, som bliver gentaget. Hvis I kommer i tanke om noget, som ikke står på papiret, men som I er enige om, at det også er et svar på spørgsmålet, så må I også gerne skrive det ned i cirklen."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Aktiviteten kan bruges til at samle op på læringspunkter fra et forløb, til at evaluere en øvelse eller til noget helt tredje.

Øvelsen kan også godt foregå på tid, men giv kadetterne god tid til at skrive deres tanker ned.