Nye kadetter styrer!

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Lær hinanden at kende/tillid
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Ingen udover de materialer der relaterer sig til øvelsens udførsel.
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne planlægger en eller flere aktiviteter, som kadetterne skal igennem. Øvelserne skal omhandle nogle grundlæggende færdigheder, som kadetterne kan eller skal kunne på et tidspunkt.
Det kan fx være C/D-udlægning, hjerte/lungeredning, stigerejsning, båreoptag eller stabilisering af en tilskadekommen.
Beskrivelse af aktivitet
Før øvelsen påbegyndes, skal en nyere kadet udvælges til at agere holdleder for øvelsen. Kadetten må gerne have lidt kendskab til øvelsen, men må ikke være 100 % bekendt med dens udførsel. Holdlederen skal nu sørge, for at alle opgaver, der relaterer sig til indsatsen, bliver sat i værk og udført.

Hvis holdlederen er i tvivl om, hvordan en opgave udføres, eller hvordan man løser et konkret problem, må vedkommende spørge til råds hos de brandkadetter, der udfører arbejdet eller i sidste ende hos en instruktør. Når opgaven er løst, skal holdlederen modtage feedback fra de andre kadetter i øvelsen.
Instruktioner du skal give deltagerne
Instruktøren kan fx henvende sig til kadetten, som er holdleder ved at sige "Det er dit ansvar at sørge for, at alle de forskellige opgaver for øvelsen bliver sat igang. Hvis du er i tvivl om, hvad der skal gøres, må du gerne spørge de andre kadetter til råds."
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbeklædning alt efter øvelsens karakter.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Førstehjælp
  • Slangeudlægninger
  • Stiger
Variation
Alt efter hvor ny en kadet der udvælges til at være holdleder.