Parvis gennemgang

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Autosprøjte eller lignende udstyr
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Du skal klargøre mange armaturer, slanger, stiger, redskaber og udstyr fra en almindelig autosprøjte – sprøjten kan eventuelt køres frem og stå med åbne jalousiskabe. Kadetterne sættes sammen parvis.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne vælger skiftevis noget udstyr eller et specifikt redskab, og så er det begge kadetters opgave at fortælle så mange ting som muligt om netop dette redskab. Når kadetterne ikke kan finde flere ting at sige, vælger den anden en ny ting, de skal fortælle hinanden om.

Denne øvelse kan eventuelt bruges som opstart med nye kadetter, så de kan få kendskab til en autosprøjte og dens opbygning.
Instruktioner du skal give deltagerne
"En af jer må nu meget gerne hente et stykke redskab."
Når kadetterne har hentet redskabet og fundet deres partner igen, fortæl dem "Nu skal I fortælle hinanden så meget muligt om redskabet. Når I ikke har mere at fortælle, er det den andens tur til at hente et stykke redskab. I gentager processen og henter på skift forskellige redskaber."
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbelædning.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Alt efter kadetternes faglige niveau kan instruktørerne tilpasse de redskaber, der lægges frem.