Post-It Feedback

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Andet
Materialer I skal bruge
Post-its
Skriveredskaber
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne sørger, for at der er en tavle, flipover eller lignende til rådighed og fordeler post-its og skriveredskaber til kadetterne
Beskrivelse af aktivitet
Brandkadetterne skal – efter endt undervisning – skrive en positiv ting og en ting, der kan forbedres ved undervisningen. Når de har skrevet på deres post-its, skal de hænges op på en tavle eller lignende.

Alle de ting, som kadetterne skriver ned, må gerne være konkrete. Det giver dem mulighed for at blive specifikke, samtidig med at det giver noget konkret at forholde sig til for instruktørerne.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal skrive to tinge ned på jeres post-its:
– noget, som er godt ved undervisningen
– noget, som kan forbedres ved undervisningen"
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Aktiviteten kan bruges til at evaluere alle undervisningsforløb inden for alle emner. Kadetterne kan også fortælle, hvorfor de har skrevet lige præcis deres forbedringforslag, efter de er hængt op på tavlen.