Quiz’ din udlægning

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 30 minutter
Både inde og ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Samarbejde
Konkurrence
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
C-slanger
D-slanger
Strålerør
For/afgrener
Vandforsyning
Projektor/skærm og PC til at køre spørgsmålene på
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne forbereder 30 spørgsmål, der omhandler emner, som kadetterne har været igennem. Spørgsmålene sættes ind i en powerpoint eller lignende. Kadetterne deles i hold på 4-5 personer. Instruktørerne lægger de nødvendige armaturer og slanger frem, så der er nok til, at hvert hold kan lave en C/D-udlægning.
Beskrivelse af aktivitet
Instruktørerne forebereder 30 beredskabsfaglige spørgsmål. Instruktøren stiller et spørgsmål ad gangen, og de forskellige hold besvarer dem, som de kommer. Hver gang et hold har tre rigtige svar, må holdet enten vælge et armatur eller en slange, som de skal bruge i deres C/D-udlægning, eller de må lave én del af deres udlægning. Det hold, der til sidst har lavet den længste udlægning, vinder.

Eksempel på aktivitetens forløb:
Hold A har svaret rigtigt på 6 ud de 8 første spørgsmål. Holdet har efter de første 3 rigtige svar valgt en C-slange og skal nu vælge, om de vil lægge den ud fra vandforsyningen og frem, eller om de vil vælge endnu en slange eller et armatur fra "bunken".
Instruktioner du skal give deltagerne
Eksempler på spørgsmål der kan bruges:
Hvad betyder det, når der står "A" på en håndslukker?
Hvad er det første punkt i førstehjælpens fire hovedpunkter?
Hvor stort et tryk skal der være ved strålerøret ved en C/D-udlægning?
Hvad er førstehjælpen ved en let forbrænding på hånden?
Hvad du skal passe på
Det er nødvendigt, at kadetterne bærer fuld indsatsbeklædning inklusiv hjelm.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Spørgsmålene kan justeres i sværhedsgrad alt efter kadetternes alder og kendskab til faget.