Rollespil: bygningsbrand

11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Samarbejde
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Stige
C/D slanger
For/afgrenere
Strålerør
Vandforsyning
Røgdykkerapparat
Ophalerline
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne forbereder skadestedet og situationen. De nødvendige remedier og redskaber, som kadetterne skal bruge til at gennemføre indsatsen, lægges klar. Har kadetterne deres eget køretøj, køres dette frem og stilles klar. Før øvelsen startes, skal instruktørerne fordele rollerne imellem sig.
Beskrivelse af aktivitet
Et skadessted skal opbygges med en valgt hændelse, og instruktørerne skal spille tilskadekomne, pårørende og tililende borgere. Kadetterne skal nu lave slangeudlægning, rejse stige eller skabe adgang på anden måde samt bekæmpe branden.

Når personerne er reddet, og branden er slukket, er indsatsen afsluttet. Kadetterne skal selv iværksætte deres indsats og gennemføre den sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt.

Instruktørerne udvælger de roller, som de finder relevante for øvelsen. Eksempelvis kan en instruktør spille en klasse 1 person, der skal reddes, og en kan spille en klasse 2 person, der skal evakueres. Resten kan spille ivrige borgere, der gerne vil hjælpe og derfor kommer tæt på indsatsen.

Vær opmærksom på, at denne øvelse godt kan påvirke brandkadetterne personligt, da et skadessted som dette vil være kaotisk og overvældende. Øvelsen er tiltænkt de lidt ældre brandkadetter og er udfordrende både fagligt og personligt.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Vi har forberedt et skadested, og det er jer, der skal finde ud af, hvordan situationen skal håndteres. Vi spiller de tilskadekomne og ivrige borgere, der ønsker at hjælpe til."
"Øvelsen slutter, når alle er reddet og branden slukket."
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbeklædning. Der skal anvendes røgdykkerapparat, hvis branden skal bekæmpes fra nært hold.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Førstehjælp
  • Grundlæggende redning
  • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Alt efter antallet af instruktører og kadetter kan instruktørerne vælge de roller, som de synes er relevante. Ligeledes kan instruktørerne selv vælge en bygning/objekt, der passer til kadetternes faglige niveau.