Rollespil: skadested med tilskadekomne

11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Førstehjælpudstyr
Skålbåre
Spineboard
Tæpper
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne forbereder skadestedet og situationen. De nødvendige remedier og redskaber, som kadetterne skal bruge til at gennemføre indsatsen, lægges klar.
Beskrivelse af aktivitet
Et skadested opbygges med en valgt hændelse, og instruktørerne skal spille tilskadekomne, pårørende og tililende borgere. Kadetterne skal nu sikre skadestedet, hjælpe de tilskadekomne og tale med de pårørende.

Når alle tilskadekomne er behandlet, og skadestedet er tomt, er øvelsen færdig. Kadetterne skal selv iværksætte deres indsats og gennemføre den sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt.

Instruktørerne kan fx spille følgende roller:
– En person, der har slået hovedet, som er omtåget og forvirret
– En person, der har brækket sit ben, og er i store smerter
– En bevidstløs person med vejrtrækning
– En bevidstløs person uden vejrtrækning
– En ivrig borger, der gerne vil hjælpe, men som skal hjælpes igang
– En bekymret pårørende til en af de tilskadekomne

Vær opmærksom på, at denne øvelse godt kan påvirke brandkadetterne personligt, da et skadested som dette vil være kaotisk og overvældende. Øvelsen er tiltænkt de lidt ældre brandkadetter og er udfordrende både fagligt og personligt.
Instruktioner du skal give deltagerne
"Vi har forberedt et skadested, og det er jer, der skal finde ud af, hvordan situationen skal håndteres. Vi spiller de tilskadekomne og ivrige borgere, der ønsker at hjælpe til."
"Øvelsen slutter, når alle er reddet og branden slukket."
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbeklædning og hjelme. Ligeledes skal det sikres, at de anvender korrekt løfteteknik, når de skal bære på tilskadekomne.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Førstehjælp
  • Grundlæggende redning
  • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Alt efter antallet af instruktører og kadetter kan instruktørerne vælge de roller, som de synes er relevante.