Sænke slagskibe

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Over 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Konkurrence
Have det sjovt
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Sænke slagskibe-spil
SINE-terminaler
Oversigt over det fonetiske alfabet
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Der skal være et passende antal sænke slagskibe-spil til rådighed. Spilleplader og regler kan printes fra nettet. Du skal også printe en oversigt over det fonetiske alfabet samt sørge for at SINE-terminaler er indstillet parvis på forskellige talegrupper.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne skal spille sænke slagskibe mod hinanden, evt. i hold af to. Hvis der spilles i hold af 2, kan kadetterne eventuelt sammen finde på et holdnavn.

Reglerne er fuldstændig som normalt, men kommunikationen skal foregå via SINE-terminaler eller andre radioer. Mens de spiller, skal de have fokus på at bruge de rigtige ekspeditionsord og det fonetiske alfabet.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal spille sænke slagskibe ved hjælp af SINE-terminaler. I kan eksempelvis sige til hinanden, når I spiller:

"Opkald hold 1, her er hold 2, skift"
"Hold 1 klar, skift"
"Hold 1, vi skyder på Delta 4, hold 2 skift"
"Hold 2, det var en forbier, hold 1 skift"
Hvad du skal passe på
Intet.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Kommunkation og navigation
Variation
Der kan også spilles andre spil end sænke slagskibe. Dog er dette spil særligt egnet, da det er oplagt at bruge det fonetiske alfabet.