Skyggeagent – hjælpeinstruktører

11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
Over 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug hjernen
Lær hinanden at kende/tillid
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Papir/blok
Skriveredskaber
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Skyggeagenten skal have papir/blok og skriveredskaber klar ved undervisningens start.
Beskrivelse af aktivitet
Ved undervisningsgange eller enkelte øvelser, hvor hjælpeinstruktører skal undervise, skal en af instruktørerne "skygge" hjælpeinstruktøren under hele undervisningsgangen/øvelsen. Undervejs skal instruktøren tage noter om positive ting, og ting, der kan forbedres ved hjælpeinstruktørens undervisning. Når undervisningen/øvelsen er afsluttet, skal hjælpeinstruktøren have feedback fra skyggeagenten.

Denne aktivitet er til for at forbedre den enkelte hjælpeinstruktørs undervisning og give dem flere redskaber til deres undervisning.
Instruktioner du skal give deltagerne
Skyggeagenten kan tage en snak med hjælpeinstruktøren om, at denne øvelse er til for at hjælpe hjælpeinstruktøren på rette vej, når det kommer undervisning af brandkadetter.
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Alt efter aktiviteten kan skyggeagenten, udover sine noter, også tage billeder for at kunne tale om en specifik situation efterfølgende.