Slangebowling II

11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Samarbejde
Konkurrence
Have det sjovt
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
1 enkeltoprullet slange pr. kadet
1 kegle pr. kadet
Stopur
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne forbereder banen udenfor, hvor keglerne står 10-15 meter væk fra kadetterne. Instruktørerne opdeler kadetterne i to lige hold (hvis antallet er ulige, er der en ekstra på et hold).
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne øver sig i at kaste en slange og hjælpe hinanden.

Kadetterne skal prøve så vidt muligt at ramme alle kegler, der står 10-15 meter væk fra kadetterne. Kadetterne skal samarbejde om, hvem der kaster slangerne, og hvem der ruller dem op.

Instruktøren viser først, hvordan man kaster slangen inden aktiviteten samt gør kadetterne opmærksomme på, at de skal snakke sammen, om hvem der gør hvad.

Hvis alle keglerne efter 5-7 minutter ikke er væltet, kan man rykke afstanden til keglerne tættere på.
Instruktioner du skal give deltagerne
"I skal dyste mod hinanden om, hvilket hold kan ramme flest kegler, som dermed vinder legen."

"I bestemmer selv, hvem fra jeres hold skal kaste, og hvem skal rulle slangerne."

"Vi viser jer først, hvordan I skal kaste slangerne."
Hvad du skal passe på
Kadetterne skal bære fuld indsatsbeklædning inklusiv hjelm.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Fysisk træning og sundhed
  • Slangeudlægninger
Variation
Istedet for kegler kan man bruge strålerør, som får tildelt forskellige tal, som tæller som point, så vinderholdet bliver de, som får det højeste antal point.

Alternativt kan strålerørenes tal repræsentere en opgave, som instruktøren stiller, når et strålerør vælter. En opgave kan f.eks. være løb frem og tilbage nogle gange.