Tegn en brandbil

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Papir
Skriveredskaber
Evt. stopur
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Brandkadetterne deles i to grupper og får tildelt papir og skriveredskaber.
Beskrivelse af aktivitet
Opgaven består i at tegne en brandbil. Hver gruppe tegner halvdelen af tegningen, som til sidst skal lægges sammen, så det danner en hel og fuldkommen tegningen af en brandbil.

De to hold skal dog tegne hver for sig uden at se hinandens tegning, men de må gerne holde fællesmøder undervejs, som i alt må vare maks. 5 minutter. Holdene bestemmer selv, hvornår første fællesmøde afholdes, og de kan afholde alle de fællesmøder, de vil. Instruktøren kontaktes af et af holdene, hvis de vil holde møde. Der må ikke bruges tegneredskaber under fællesmøderne.

Når aktiviteten er slut, kan du følge op på deres tegninger og samarbejde ved at spørge ind til følgende:
– Har deltagerne været tro mod deres planlægning?
– Skiftede de retning i deres planlægning, hvis ja – hvorfor?
– Forsøgte kadetterne at afdække de vigtigste elementer i starten (måleenheder, tegneretning osv.), eller kom der noget til under opgaveløsningen?
Instruktioner du skal give deltagerne
”Hvert hold skal nu lave en tegning af en brandbil. Men hvert hold skal kun tegne halvdelen af den. Når I er færdige, skal de to halve tegninger danne et helt billede af en brandbil”

”I må ikke vise hinandens tegninger undervejs, men I må gerne holde fællesmøder på maks. 5 minutter i alt. I kan holde flere møder undervejs, men I har stadig kun 5 minutter i alt til møderne. Til fællesmødet må I ikke bruge skrive- og tegneredskaber. I har i alt 20-25 minutter til både at tegne og holde fællesmøder.”

Til opsamling kan instruktøren fx spørge kadetterne:
”Hvad synes I om jeres tegninger?”
”Hvad talte I om til jeres første fællesmøde?”
”Har I været nødt til at ændre noget undervejs?”
”Hvorfor gjorde I det?”
”Hvad ville I have gjort anderledes?” osv.
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Kadetterne kan også få til opgave at tegne noget andet, som også er beredskabsfagligt fx knob/stik, slanger osv. Bare det ikke bliver for kompliceret.

Hvis aktiviteten gentages, bør kadetterne tegne et andet objekt, og man kan følge op på, om kadetternes kommunikation har forbedret sig siden sidste forsøg.