Tørklædet

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Inde
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Samarbejde
Kommunikation
Materialer I skal bruge
Kop
Stopur
Tørklæde (ca. 0,5 x 0,5 m.)
Oval genstand (sten, terning m.m.)
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne finder materialerne frem og udvælger et sted, hvor koppen skal stilles.

Hvis der er mange kadetter på et hold, skal de opdeles i mindre hold. Ved gruppestørrelse på 8-16, del gruppen i 2-4 hold af 4-6 unge.
Beskrivelse af aktivitet
En plastikkop med bunden i vejret sættes på et tørklæde, som kadetterne holder spændt ud imellem sig. På koppens bund lægges en lille oval genstand (jo mere rund, jo sværere er opgaven).

Alle fra gruppen skal have fat med begge hænder i tørklædet. Holdet skal nu transportere genstanden fra et sted til et andet og sætte koppen ned uden at tabe den. Opgaven er på tid. Tabes genstanden, startes forfra. Samlet tid tæller.

Hvis kadetterne opdeles i hold, så skal de samarbejde om at transportere koppen. Alle hold kan fx få et tørklæde tildelt, og de skal skiftevis transportere genstanden.

Instruktørobservationer:
Hvordan reagerer gruppen på opgaven?
Hvordan bliver de enige om metoden?
Hvordan kommunikerer de indbyrdes i gruppen?
Hvordan kommunikerer de grupperne imellem?
Observerede du særlige forhold, som gruppen ikke bemærkede under evalueringen? Fungerer udførelsen som forventet?
Hvordan er gruppen samlet set tilfredse med forløbet?
Instruktioner du skal give deltagerne
"I får her et tørklæde, som alle skal holde fat i. På den stiller ved en kop med en genstand inden i. I skal nu sørge for at få koppen – uden at tabe den – transporteret hen til det afmærkede sted."

"Vi tager tid. Hvis I taber kopper, så stiller I koppen på tørklædet igen og fortsætter, hvor I slap."

Når øvelsen er slut, spørg kadetterne fx om:
"Hvordan reagerede I på denne opgave?
Hvordan opstod rollefordeling?
Hvordan fungerede kommunikationen og samarbejdet?
Hvordan samarbejdede grupperne? (ved opdeling i flere grupper)
Hvad var svært?
Var I tilfredse med resultetet?
Kan I lære noget af denne øvelse?"
Hvad du skal passe på
Intet
Variation
Man kan transportere vand i koppen.

Man kan lave banen sværere eller lettere. Det er en god idé at have en passage, hvor gruppen knapt kan komme igennem (fx en døråbning, mellem to træer, halvlukket garage, så kadetterne skal ned i knæ for at komme under den osv.) Der kan gåes på trapper osv.