Tovtrækning

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
7 - 12 personer
Maks. 15 minutter
Ude
Lidt våd/beskidt
Formål med aktivitet
Brug kroppen
Brug hjernen
Samarbejde
Konkurrence
Have det sjovt
Kommunikation
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
10 stk. reb af 1 m. (kan kombineres med uens rebtykkelser) (Flagknob)
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Find reb frem
Beskrivelse af aktivitet
Workshops med øvelse af knob og stik:
a. Råbåndsknob
b. Flagknob
c. Pælestik.
d. Dobbelthalvstik
e. 8-tal
f. Dobbelt 8-tal.
Instruktioner du skal give deltagerne
Kadetterne deles op i hold af 2-4.

Der oprettes workshops/poster for hvert enkelt knob/stik og holdene deles ud på de froskellige poster.

Der afsættes tid på de enkelte workshops (fx 3 min.)

Når alle kadetter har været gennem alle workshops/poster, samles gruppen og deles i 2.

Opgaven er nu at binde rebene sammen med de knob der er trænet. (kan avanceres med at der ikke må være 2 ens knob/stik)

5 stk. pr gruppe. Det foregår på tid (1 minut.)

Hvorefter bindes de to reb sammen til et stykke.

Der testes kvalitet og holdbarhed af knob/stik ved tovtrækning.
Hvad du skal passe på
Tilpas tovtrækning / konkurrencen således at underlaget er blødt (græsplæne) i tilfælde af, at knobene ikke holder. Hav ikke for mange på hvert hold, så de falder ind i hinanden.

Hold inddeles efter at være lige store (bestå af samme fysisk størrelse) for at opnå jævnbyrdighed.
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Knob og stik
  • Kommunkation og navigation