UN-numre

11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
15 - 30 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Beredskabsfagligt
Materialer I skal bruge
Skilte med farenumre
Smartphones med appen "Farlige Stoffer"
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Kadetterne deles i hold, og hvert hold skal have en smartphone med adgang til appen "Farlige Stoffer" fra Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne forbereder mindst fem skilte med farenumre på, som sættes op rundt omkring på brandstationen.
Beskrivelse af aktivitet
Kadetterne skal i hold gå rundt og finde de forskellige skilte og søge information via appen. Når de søger informationer, kan de med fordel have fokus på førstehjælp ved kontakt med stoffet og den indsats, der skal til for at håndtere stoffet. Når kadetterne har søgt informationer om alle stofferne, er aktiviteten færdig.

Eksempler på stoffer, som kadetterne kan undersøge:
– Chlor, UN 1017
– Propan, UN 1978
– Ammoniak, UN 1005
– Nitrogen, kølet og flydende, UN 1977
– Saltsyre, UN 1789
Instruktioner du skal give deltagerne
"Hvert hold får nu en mobil med appen "Farlige numre". Med appen kan I søge på forskellige farenumre og finde ud af, hvad de står for."
"Der hænger skilte med forskellige numre på rundt omkring på brandstationen. Der er 5 skilte i alt. I skal nu gå igang med at lede efter dem og søge numrene frem på appen."
"Når I søger på numrene, må I også gerne undersøge, hvad man skal gøre, hvis man har været i kontakt med stoffet."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
  • Farlige stoffer
  • Forebyggelse af ulykker
  • Førstehjælp
Variation
Alt efter tiden, der er til rådighed, kan antallet af stoffer skaleres op eller ned. I forlængelse af øvelsen kan instruktørerne fremvise en kemi-kalieindsatsdragt samt forklare om dens anvendelse og funktioner.