Værdilinje

Under 10 år
11 - 14 år
Over 14 år
Op til 6 personer
7 - 12 personer
Over 12 personer
Maks. 15 minutter
Både inde og ude
Ingen af delene
Formål med aktivitet
Nulstilling mellem to aktiviteter
Beredskabsfagligt
Andet
Materialer I skal bruge
Papir
Reb eller lignende
Sådan gør du dig klar til aktiviteten
Instruktørerne skal forberede en linje med tallene 1-10 på enten papir, reb eller lignende. Der skal være plads til, at der kan stå flere kadetter ved hvert tal.
Beskrivelse af aktivitet
Før et nyt emne eller en ny aktivitet påbegyndes, skal kadetterne have mulighed for at tænke over, hvor gode, de tror, de er til det nye emne/aktivitet. Kadetterne skal stille sig ved et af tallene på linjen, og dette tal skal vise, hvor gode, de tror, de er.

Tallet 1 viser, at kadetten ikke tror, de kender noget til aktiviteten, og tallet 10 viser, at kadetten har helt styr på emnet. Efter emnet/aktiviteten er blevet gennemgået, skal kadetterne stille sig på tallinjen igen på det tal, der viser, hvad de kan nu.

Øvelsen skal give kadetterne mulighed for at tænke over egne evner, før og efter et emne eller en aktivitet. På den måde kan både kadetten og instruktørerne se de fremskridt der bliver taget undervejs.
Instruktioner du skal give deltagerne
Instruktøren forklarer, hvad næste øvelse eller emne er, og siger:
"Vi har lavet en skala fra 1-10 på gulvet. Det er nu op til jer at vurdere, hvor gode, I tror, I er til næste øvelse/emne."
"Tallet 1 betyder, at I ikke har et stort kendskab til næste øvelse/emne. Tallet 10 betyder, at I har helt styr på det. I må gerne tænke over det og så stille jer ved det tal, I tror, I hører til."
Hvad du skal passe på
Intet
Egnet til dette bered-skabsfaglige emne
 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunkation og navigation
 • Slangeudlægninger
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik
Variation
Hvis tallene 1-10 giver for mange muligheder, kan talrækken sættes ned til 1-8 eller 1-5.

Alternativt kan man også bruge udtryk i stedet for tal. Eksempelvis kunne linjen se sådan her ud:
– kender ikke til emnet
– kender lidt til emnet
– kender en del til emnet
– kender meget til emnet