Bliv hjælpeinstruktør

TILMELDINGEN TIL HJÆLPEINSTRUKTØRUDDANNELSEN AUGUST/OKTOBER 2019 ER LUKKET.

 Om hjælpeinstruktøruddannelsen

Unge i Beredskabet tilbyder endnu engang en uddannelse til uddannede brandkadetter, der gerne vil være hjælpeinstruktører for nye kadetter.

Målet med uddannelsen er at udvikle og afholde en fastholdelsesaktivitet som et element i projekt Unge i Beredskabet, hvor der er fokus på ung-til-ung læring og styrkelse af interessen for frivilligt arbejde. Aktiviteten skal samtidig bidrage til at fastholde de unge i en meningsfuld aktivitet og et meningsfuldt fællesskab i beredskabet.

Uddannelsen kommer til at strække sig over tre faser:

 1. Undervisningsdel 1 med overnatning. Her opnår de unge en grundlæggende viden om læring, opbygning og tilrettelæggelse af lektionsplaner samt praktiske øvelser, de kan anvende i arbejdet med at undervise andre unge. Selve undervisningen veksler mellem korte oplæg samt praktiske undervisningsøvelser med sparring og refleksion.
 2. Praksisperiode på brandstationen, hvor den unge skal fungere som hjælpeinstruktør i undervisningen af nye kadetter, klassekammerater og civilsamfundet med ’ung-til-ung’ læring under vingerne af en mentor.
 3. Undervisningsdel 2 med overnatning. Denne del tager udgangspunkt i de unges praksisperiode, hvor de unge får mulighed for at erfaringsudveksle og sparre med hinanden samt får viden om ung-til-ung læring. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor de unges opnåede kompetencer skal vurderes. De unge får et bevis for bestået aktivitet og kan nu kalde sig hjælpeinstruktører i brandkadetkorpset.

Hvem kan blive hjælpeinstruktør

For at deltage på hjælpeinstruktøruddannelsen skal den unge:

 • Have gennemført brandkadetuddannelsen i et brandkadetkorps eller ungdomsbrandkorps i Danmark
 • Have gennemført UngLeder uddannelsen gennem Unge i Beredskabet
 • Vist interesse for at påtage sig holdlederrollen under øvelser og træning
 • Være under 18 år
 • Kunne deltage i begge undervisningsweekender

Hvor og hvornår

Hjælpeinstruktøruddannelsen afholdes i Herning i følgende to weekender i 2019:

 • den 17.-18. august
 • den 5.-6. oktober

Den unge skal møde i Herning fredag aften begge weekender. 

Kommer den unge med offentlig transport, skal den unge møde på Herning station mellem kl. 19-21.30 fredag aften begge weekender. Unge i Beredskabet dækker den unges transportomkostninger med offentlig transport med op til 200 kr. pr. weekend (almindelig bus- eller togudgift). Vi opfordrer til, at de unge bestiller DSB Orangebilletter i god tid, hvis de skal med toget. Kvittering skal sendes til Unge i Beredskabet senest 14 dage efter at billetten er brugt. 

Hvad kræver det af brandkadetkorpset/ungdomsbrandkorpset

I hvert beredskab skal der udnævnes en ansvarlig leder, der påtager sig rollen som mentor.

Mentorens rolle er at:

 • Sikre at den unge udfører sine opgaver i løbet af praksisperioden, samt at der afsættes tid til det
 • Være til rådighed for den unge i forhold til spørgsmål, opfølgning og evaluering
 • Hjælpe den unge med at planlægge og udføre minimum to dele af to forskellige undervisningslektioner sammen med en eller flere instruktører
 • Sørge for at den unges kompetencer udvikles ved at observere den unge samt give løbende sparring
 • Udfylde den unges logbog

Mentoren skal ikke deltage i de to undervisningsweekender.

Hvert korps beslutter selv, hvorvidt de udpeger en mentor pr. hjælpeinstruktør, eller om mentoren er ansvarlige for alle de indstillede hjælpeinstruktører.

Læs vores Privatlivspolitik der beskriver, hvordan vi behandler og opbevarer oplysninger. Vores Privatlivspolitik findes her.