Temadag: Modstand på Læring

BEMÆRK: DE TO TEMADAGE ER ENS, OG DER ER DERFOR IKKE BEHOV FOR AT DELTAGE I BEGGE DAGE. 

SKAL OPDATERES: TEMADAGEN DEN 3. OKTOBER 2020 VIL FOREGÅ I DEN ØSTLIGE DEL AF LANDET, MENS TEMADAGEN DEN 4. OKTOBER 2020 VIL FOREGÅ I DEN VESTLIGE DEL. DER KENDES ENDNU IKKE TIL DEN PRÆCISE BELIGGENHED FOR BEGGE DAGE.

Modstand på læring

Modstand har mange nuancer og kommer til udtryk på forskellige måder. Det kan handle om; gruppen, relationen til underviseren, mangel på motivation, eller frustration, som giver sig til udtryk i modvilje, aggressiv adfærd eller manglende deltagelse etc. Modstand forstyrrer undervisningen og bremser læringsprocessen både for den enkelte og for gruppen, men det er oftest muligt at vende situationen igennem måden, vi tager hånd om deltagernes reaktioner. 

På temadagen arbejder vi i dybden med, hvad man konkret kan sige, og hvordan vi som undervisere kan handle og bevæge os i de møder og situationer, vi mærker modstanden. Det gør vi ved at lave forskellige situationsspil, så vi kan træne og undersøge forskellige måder at handle på i dét øjeblik, vi mærker modstanden. Vi sætter skarpt på forskellige varianter af modstand på læring, og hvordan vi kan forebygge og/eller gribe muligheder til at vende modstanden med blik for, hvordan vi kan styrke relationen og læringsudbyttet. 

Vi gennemgår, hvordan vi – ved hjælp af variation af undervisningsmetoder – kan dreje på modstanden eller tage højde for modstanden igennem vores planlægning. Vi går også i dybden med temaer som kommunikation, kropssprog, motivation og relationsskabelse og gruppedynamikker ved at se nærmere på praksis og handlinger.

Du lærer om: 

  • modstand i lærings- og udviklingsperspektiv
  • træning i at håndtere de problemfyldte situationer
  • kommunikation (at tage sig af deltagernes reaktioner) verbalt og non-verbalt
  • at variere undervisningsmetoder

Efter kursusdagen har du:

  • forståelse for, hvad modstand kan være, og hvordan den kan opstå
  • strategier til at tackle vanskelige situationer

Temadagen er for dig, som har gennemgået brandkadetinstruktøruddannelsen, og som har flere års erfaring og et grundigt kendskab til Unge i Beredskabet projektet. 

Praktiske oplysninger

Vi arbejder på at finde ud af, hvor vi kan afholde temadagen, og hvordan programmet skal se ud.

Såfremt der ikke er deltagere nok til at afholde et øst- og et vesthold, så bliver holdene lagt sammen. Undervisningen vil da foregå kun en dag, men nærmere information om dette følger senere. Ved meget få tilmeldinger kan temadagene blive helt aflyst.