BiD Nyt. 01.08.2015

Nye kommuner i projektet
Vi hilser Næstved, Ringkøbing/Skjern og Herning velkommen i BiD. Disse tre byer starter kadetprojekter samtidigt med skolestart.

FKB’s årsmøder 2015
BiD er igen repræsenteret i år på Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKBs årsmøde som holdes i Frederikshavn d.26.-28. august. Brandkadetter fra Vejle deltager og fortæller om projektet fra kadetperspektiver.

Første uddannede kadetter i BiD
Kolding, Holstebro, Helsingør / Fredensborg og Vejle har før sommerferien afsluttet deres første hold brandkadetter. Stort tillykke til alle her fra landskontoret. Brandkadetterne fortsætter hver især forløbet på forskellige måder. Nogen er i praktik, andre starter i selve brandkadetkorpset. Alle på nær et hold har haft et højt gennemførelsesniveau.

Positive tilbagemeldinger fra lærere i Holstebro
De første tilbagemeldinger fra skolelærere i Holstebro om elevudbytte af projektet er meget positive.
Vi har ”sakset” i mailtekster:
Jeg har to elever, som deltager i projekt “Brandkadetter”. Eleverne har haft et fantastisk forløb, og de har med begejstring fortalt om projektet. Det har bestemt været godt, og jeg er sikker på, at forløbet har været med til at øge deres selvværd. Det har været sundt for dem at møde nye mennesker og nye udfordringer.
Jeg har spurgt klasselærerne og de siger at det virker som om brandkadetterne tør tage mere ansvar i dagligdagen og generelt er ”vokset”. En af dem beskrev det oven i købet som en skelsættende begivenhed i livet. Generelt er de glade for forløbet.

Kadetter på Folkemødet
BID deltog med to kadetter og en instruktør fra Holstebro på Folkemødet på Bornholm 10.-14. juni. Kadetterne viste hjerte-lunge redning, uddelte flyers om BiD og fortalte om deres oplevelser som brandkadetter.

Forårstræf
BiD har i samarbejde med Beredskabsforbundet afholdt det første forårstræf for brandkadetter fra hele landet i maj måned. Træffet blev afviklet på Femø og 80 børn og voksne tilbragte en weekend med beredskabsfaglige øvelser og hyggeligt samvær i højt humør.

Brandkadet instruktøruddannelsen er en succes.
Der er for nuværende uddannet 40 instruktører fra både nye, kommende brandkadetkorps og fra bestående ungdomsbrandkorps. Evalueringerne viser generelt stor tilfredshed med det faglige udbytte samt mulighed for udveksling af ideer på kurserne. Kritikpunkter fra det første kursus førte til et par reguleringer i kursus to. Kurserne indeholder oplæg og dialoger om projektdesign, rekrutterings- og fastholdelsesstrategier samt vidensdeling om relationers betydning for læringsudbytte hos kadetterne.
Der er stor interesse for uddannelsen som gentages for nye instruktører i efteråret 2016.

Flere kommuner på vej
Odsherred, Lolland Falster, Brønderslev, Åbenrå og Struer er nogle af de kommuner der har vist interesse for at etablere brandkadetkorps begyndende i 2016.

Tilsagn fra fonde
TrygFonden har besluttet at fortsætte støtte til årene 2016-2017 til Landskontoret for Brandkadetter i Danmark i årene 2016-2017. Vi er glade for støtten og er efter samråd med TrygFonden gået i gang med at kontakte andre fonde, med henblik på at få rejst flere bevillinger, så den positive udvikling kan fortsætte.
Velux Fonden støtter de lokale korps der er startet i 2015 og vi er godt på vej med en ansøgning om støtte til korps, der gerne vil i gang fra 2016.

Lokalpresse
Brandkadetter er godt lokalstof. Vi opfordrer vores korps til at samarbejde med lokalpressen. Send gerne artikler og stof til os, når der skrives om Brandkadetter i Danmark,
Her nedenfor et eksempel fra Lokalavisen fra Kolding.