Bilka garanterer brandkadetter en jobsamtale

Brandkadetterne i Holstebro Kommune er interessante jobkandidater for byens største varehus. Derfor tilbyder Bilka nu en jobsamtale med de unge, når de har afsluttet brandkadetforløbet.

Med kadetbeviset i hånden er brandkadetterne i Holstebro kommet et skridt nærmere et fritidsjob. Et nyt samarbejde mellem Brandkadet Holstebro og Bilka i Holstebro skal udvikle de unges færdigheder i at skrive jobansøgninger og gå til jobsamtale.

Og hvem ved, måske ender det hele i en ansættelse, siger sektionschef i Bilka Holstebro, Carsten Brogaard.

Brandkadetterne er igennem et forløb, hvor de får tildelt noget ansvar, lærer at træffe beslutninger og opbygger gode rutiner. I den alder er det jo ikke nogle kompetencer, som alle unge mennesker har med i rygsækken, og det gør, at brandkadetterne er nogle meget spændende kandidater for os.

Førstehjælp er stort plus

I det landsdækkende brandkadetforløb får de unge en uddannelse inden for brandmandsfaget. Ansvar, tillid, respekt, sammenhold, fællesskab og sikkerhed er gennemgående temaer under hele deres uddannelsesforløb.

De uddannede brandkadetter er derfor interessante kandidater for byens største varehus, der har brug for mange ansvarlige og engagerede medarbejdere. Alene i Bilka i Holstebro er der ansat 140 ungarbejdere, som sætter varer på hylderne, rydder op på lageret og hjælper kunderne i butikken.

Vi skal hvert år bruge mange unge mennesker i vores butik, og brandkadetterne har vist, at de besidder nogle vigtige kompetencer, som vi med stor sandsynlighed kan bruge i Bilka. Så på mange måder er brandkadetforløbet en blåstempling af eleverne,” siger Carsten Brogaard.

Han lægger særlig vægt på, at brandkadetterne bliver uddannet i førstehjælp og dermed er i stand til at redde liv, hvis det skulle blive nødvendigt. I Bilka i Holstebro er der på ugentlig basis kunder, som bliver dårlige eller får et ildebefindende.

Vi har mange kunder gennem butikken hver dag, og derfor opstår der også situationer, hvor en kunde bliver utilpas, får hjerteproblemer, et epileptisk anfald eller lignende. I Bilka har vi vores eget samaritkorps med uddannede førstehjælpere, og her vil det være oplagt, at brandkadetterne indgår. Jo flere medarbejdere, der kan førstehjælp i vores butik, jo bedre og mere sikkert er det for vores kunder,” siger Carsten Brogaard.

Jobsøgning på skoleskemaet

Som led i samarbejdet mellem Bilka i Holstebro og kommunens brandkadetforløb deltager brandkadetterne i workshops, hvor de lærer at skrive ansøgninger eller øver sig i samtaleteknik. På den måde bliver eleverne udfordret på deres selvbillede og fremstilling af sig selv – både i den skriftlige ansøgning, men også til en jobsamtale.

Jeg møder utrolig mange unge mennesker, som aldrig har skrevet en jobansøgning eller siddet til en jobsamtale. Så at få den del med i bagagen på lige fod med undervisning i at køre på cykel eller i, hvordan man opfører sig på nettet, det synes jeg er et rigtig godt udgangspunkt for et godt voksenliv,” siger Casper Daather, som er virksomhedskoordinator i Holstebro Kommune.

I 2013 udgav Foreningen Nydansker en rapport om effekterne af tidlige erhvervserfaringer på uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet hos unge i Danmark. Af rapporten ’Fritidsjob for fremtiden’ fremgår det, at fritidsjob og anden beskæftigelse i ungdomsårene har en tydelig positiv effekt på senere uddannelse og beskæftigelse.

Til sommer har de første brandkadetter i Holstebro nået en alder, hvor de kan komme i betragtning til jobbene i Bilka. Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal de være fyldt 15 år og have afsluttet 9. klasse, og derudover kræver Bilka, at eleverne har en ren straffeattest.

Det kunne være den perfekte afslutning på et godt og givende forløb. De unge har gennemgået en enorm personlig udvikling, og de har fået styr på deres kommende uddannelse. Og kan de så afslutningsvis få et lønnet fritidsjob i et af byens store varehuse, så har vi virkelig gjort noget rigtigt,” siger Casper Daather.

Jobsamtale er første skridt

Det var ønsket om at skabe mere sammenhæng mellem uddannelse og erhvervsliv, der fik Casper Daather til at foreslå et makkerskab mellem brandkadetterne og en af kommunens større virksomheder.

Samarbejdet betyder dog ikke, at brandkadetterne er lovet andet end en jobsamtale. Det har fra start været vigtigt at slå fast for både Bilka og Holstebro Kommune.

Det er for nemt, hvis de er sikre på at få et job. Brandkadetterne skal ud på lige fod med alle andre og konkurrere om fritidsjobbene,” siger Casper Daather og fortsætter:

Til gengæld har det fra min side været et krav, at får de ikke jobbet, skal de have at vide, hvad det er de skal arbejde med. Er det udtrykket, ordvalget, retorikken, for meget æh-øh, det synes jeg, de unge skal have at vide. Derfor har Bilka forpligtet sig på at give de unge en god evaluering, så samtalen ikke bliver et nederlag for dem, men i stedet et rygklap og en opfordring til at søge igen.

Det landsdækkende brandkadetprojekt er fra 2014 til 2017 støttet af Velux Fonden og TrygFonden. Læs mere om projektet Brandkadetter i Danmark her.