Brandkadetenhederne brænder ikke ud

Projekt Brandkadetter i Danmark har i hele landet været så stor en succes, at de lokale brandkadetenheder nu er gået fra at være fondsstøttet til at blive kommunalt støttet. Dermed er fremtiden for de lokale projekter reddet.

Siden Brandkadetter i Danmark startede op i 2015 har 526 unge fået muligheden for at starte på brandkadetuddannelsen på et af de i alt 53 brandkadethold på tværs af landet. Pt. kører brandkadetprojektet i 12 kommuner. Men heldigvis stopper udviklingen ikke her.

”Det er med stor glæde, at vi nu kan melde ud, at alle vores lokale brandkadetenheder er blevet økonomisk sikret, når fondsstøtten fra TrygFonden og VELUX FONDEN ophører. Det betyder, at endnu flere unge i hele landet fremover kan få tilbuddet om at blive uddannet brandkadet”, siger projektchef for Brandkadetter i Danmark, Maria Wiktoria Karolini.

Som ringe i vandet

Projektets succes med at forankre de lokale brandkadetenheder har spredt sig som ringe i vandet, og flere nye kommuner viser interesse for at få et lokalt brandkadetkorps. Mulighederne for etablering og drift af et brandkadetkorps er mange, og det afspejler netop styrken i brandkadetkonceptet, da det kan og skal tilpasses de lokale muligheder og ressourcer.

”Når de lokale ressourcer, muligheder og behov skal vurderes og inddrages i et brandkadetkorps’ indledende etablerings- eller forankringsfase er det en klar fordel, at vi kan trækkes på de erfaringer og succeser, som vi har fra arbejdet med andre brandkadetkorps. Det styrker og kvalificerer den rådgivning, som vi hos Brandkadetter i Danmark kan give til andre beredskaber, kommuner og samarbejdspartnere,” fortæller Maria Wiktoria Karolini.

Der er mange eksempler på, hvordan et brandkadetkorps kan forankres kommunalt. Hos nogle af beredskaberne har brandkadetkorpsets succes spredt sig som ringe i vandet til nabokommunerne, som sammen med den oprindelige ejerkommune har forankret brandkadetkorpset på tværs af kommunerne.

Dette er eksempelvis sket i Brand og Redning MidtVest, hvor Herning, som er den oprindelige ejerkommune på projektet, har indgået et partnerskab med Ikast-Brande Kommune. Dette giver unge fra et større geografisk område muligheden for at blive uddannet som brandkadetter i fremtiden.

Andre steder i landet har en række samarbejdspartnere sikret forankringen af det lokalebrandkadetkorps, som det eksempelvis er sket i Midtjysk Brand & Redning. Her har Midtjysk Brand & Redning indgået samarbejde med Viborg kommune, børne- og unge forvaltningen, ungdomsskolen samt Boligselskabernes fællessekretariat. Det giver en spredning i diversiteten af unge, som rekrutteres til brandkadetkorpset.

Hos Nordvestjyllands Brandvæsen har forankringen medført, at den kommunale tovholder er blevet skiftet ud med en anden kommunal tovhover. Her er tovholderfunktionen blevet overdraget fra Holstebros SSP til Holstebro Ungdomsskole.

”Vi har siden projektet startede været en aktiv samarbejdspartner, og vi har fulgt projektet tæt. Vi ser frem til at involvere os yderligere og give endnu flere unge i målgruppen mulighed for at gennemføre uddannelsen som brandkadet. Vi vil videreføre og udvikle uddannelsen i tæt samarbejde med de nuværende samarbejdspartnere, og give nye mulighed for at bidrage – til gavn for de unge mennesker”, siger ungdomsskoleinspektør Søren Hinrichsen.

Beredskabschef i Nordvestjyllands Brandvæsen, Claus Bo Nielsen, glæder sig også over forankringen af brandkadetprojektet i Holstebro, men håber samtidigt, at projektet kan spredes til endnu flere kommuner:

”Vi er rigtig begejstrede i Nordvestjyllands Brandvæsen over samarbejdet med Holstebro Kommune og alle de involverede samarbejdspartnere. Fællesskabet i beredskabet giver noget helt særligt til de unge mennesker. Det håber jeg, at vi, sammen med Brandkadetter i Danmark, kan sprede til andre kommuner.”

Fremtiden er sikret for de fleste

Mens den økonomiske forankring, og dermed fremtiden for de lokale brandkadetkorps, er sikret på forskellig vis, er fremtiden for projektkontoret for Brandkadetter i Danmark stadig uvis. Og det har en betydning for de lokale brandkadetkorps og opstarten af potentielle nye brandkadetenheder.

”Udover rådgivning og sparring i forbindelse med opstart og implementering af brandkadetter, har projektkontoret også i driftsfasen været til stor hjælp med rådgivning og sparring. Projektkontoret er en meget vigtig del af udviklingen af de lokale brandkadetprojekter, men også de nationale aktiviteter, og det er netop dét, som vores unge mennesker efterspørger. Vi har bare ikke erfaringen og ressourcerne til det”, fortæller projektleder Jesper Atkinson Pedersen hos Lolland-Falster Brandvæsen.

Samme tilgang har SSP koordinator Jon Anders Jørgensen fra Holstebro Kommune

”Brandkadetter i Danmark har været en uvurderlig samarbejdspartner som har været til stor hjælp i forhold til uddannelsesplaner, faglig sparring, netværksdannelse, uddannelse af instruktører og økonomisk rådgivning”.

Som med de lokale brandkadetkorps arbejdes der på at finde midler til projektkontoret efter 2018, så en videreudvikling af Brandkadetter i Danmarks koncept med mere rådgivning og flere tilbud og aktiviteter til de unge muliggøres – for efterspørgslen er stor både hos de unge, hos korpsene og hos eksisterende og nye samarbejdspartnere.

Brandkadetter i Danmark er i perioden 2014-2018 støttet af TrygFonden og VELUX FONDEN.