Brandkadetter i Danmark uddanner 50 nye brandkadetinstruktører

Humøret var højt, energien i rummet var fantastisk, og underviserne var klar, da 50 brandmænd fra 13 beredskaber deltog på Brandkadetter i Danmarks brandkadetinstruktøruddannelse for at blive klogere på arbejdet med børn og unge i beredskabet.

Nogle kørte hjemmefra kl. 4 om morgenen, andre først kl. 7 – der blev vist et stort engagement, da 50 brandmænd valgte at bruge to weekender på brandkadetinstruktøruddannelsen, som løb af stablen på Middelfart Brandstation henover en weekend i april og maj.

På trods af den tidlige start mødte alle friske og spændte op til uddannelsen med høje forventninger til det faglige niveau. Foran de 50 brandkadetinstruktører ventede fire døgn med undervisning inden for pædagogik, arbejdet med børn og unge samt didaktik og læringsmodeller i en beredskabsfaglig kontekst.

”Brandmænd skal ikke være pædagoger, men det er vigtigt, at de får nogle pædagogiske værktøjer i deres arbejde med børn og unge,” siger pædagogisk konsulent Ronny Højgaard Larsen, der underviser på brandkadetinstruktøruddannelsen. Han fortsætter:

”Pædagogik er vigtigt, fordi man har et ansvar, når man åbner døren for unge. De unge skal føle sig trygge, men det skal brandmændene også. Derfor skal brandmændene vide noget om den målgruppe, som de arbejder med, og de skal føle sig klædt godt på i forhold til at kunne håndtere de situationer, der kan opstå, når man arbejder med unge – og især i arbejdet med udfordrede unge.”

En succesrig og populær uddannelse

Brandkadetinstruktøruddannelsen blev udviklet af Brandkadetter i Danmark i 2014 for at klæde brandmændene på i deres arbejde med børn og unge i beredskabet. Brandkadetter i Danmark har på nuværende tidspunkt uddannet 120 brandkadetinstruktører fordelt over hele landet. Mens det første hold i 2014 bestod af 12 deltagere, var der 50 instruktører, der deltog på det netop afsluttet hold 4 – og med stor succes.

At uddannelsen er en stor succes viser evalueringen fra det sidste hold, hvor 98 procent af deltagerne svarer, at de ville anbefale uddannelsen til en kollega. Et af succeskriterierne ved uddannelsen er, at der er stort fokus på, at uddannelsen skal være praksisnær, så brandkadetinstruktørerne nemt kan overføre det, de lærer til deres arbejde med de unge.

Maria Kristensen, der er instruktør for brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern, påpeger, at mange af de praktiske øvelser og lege netop er noget, som hun kan tage med sig hjem:

”Når vi kan begynde at mærke på vores kadetter, at de er ved at være fyldt op i hovederne, så kan vi gå ud og lave et afbræk, og så kan de få noget ny energi. Vi har prøvet det på os selv på denne her uddannelse, og vi ved, at det virker.”

Styrket faglighed

I løbet af uddannelsen har instruktører blandt andet også skulle vurdere deres egen viden og faglighed omkring et givet emne.

Lørdag morgen på modul 2 startede med en såkaldt barometermåling, hvor alle instruktørerne fysisk skulle placere sig på en række ud fra spørgsmålet: ’I hvor høj grad føler du dig i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb’. Hvis instruktørerne i høj grad følte sig i stand til dette, så skulle de stille sig længst til højre på rækken.

Modulet blev søndag eftermiddag afsluttet på samme måde, og der var tydeligt forskel. I stedet for at danne en lang række, som lørdag morgen, så klumpede instruktører sig nu sammen oppe i dén ende af rækken, der var udtryk for, at de i høj grad oplevede, at de havde de givne kompetencer.

”Billederne viser instruktørernes udvikling fra lørdag morgen til søndag eftermiddag – og det vidner om en tydelig udvikling af instruktørernes oplevelser af at have udviklet sig i løbet af uddannelsen”, fortæller læringskonsulent Jesper Stenbakken, der underviser på brandkadetinstruktøruddannelsen.

 

Netværk på tværs af landet

De nyuddannede brandkadetinstruktører har ikke kun fået en masse ny viden om pædagogik og læringsstile med sig hjem. Brandmændene har også fået et nyt netværk af 50 engagerede brandmænd fordelt på 18 brandkadet- og ungdomsbrandkorps i hele landet, der arbejder med børn og unge i beredskabet.

I evalueringen af brandkadetinstruktøruddannelsen svarer flere af instruktørerne, at netværk og sparring er blandt de tre vigtigste ting, som de tager med sig hjem fra uddannelsen. Jesper Atkinson Pedersen, der er vicebrandinspektør fra Lolland-Falster Brandvæsen, er en af de instruktører, der ser en stor værdi i det nye netværk.

”Jeg har fået et rigtig godt netværk, som jeg kan bruge rigtig meget, når jeg kommer hjem og skal i gang med at starte brandkadetter op i Lolland-Falsters Brandvæsen. For os nye brandkadetinstruktører er netværk og sparring guld værd, så vi kan komme godt fra start med vores første brandkadethold efter sommerferien.”

Det var nogle trætte, men stolte brandmænd, der med brandmandshjelmen fyldt med viden, gode idéer og nye relationer modtog deres uddannelsesbeviser af beredskabsdirektør i Midtjysk Brand & Redning, Klaus Hebsgaard, der er medlem af Brandkadetter i Danmarks styregruppe.

Brandkadetter i Danmark takker alle for to lærerige weekender med fuld drøn på fagligheden og socialt samvær.

 

Brandkadetterne i Danmark er støttet af VELUX FONDEN og TrygFonden i perioden 2015-2017.